Türkiye’nin Doğu ve Batı Sınırlarında Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması Faz I 

Son Güncelleme: 22 Mart 2022

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Türkiye’nin Doğu ve Batı Sınırlarında Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması Faz I

Öncelik Alanı

İçişleri – Entegre Sınır Yönetimi

Proje Faydalanıcısı

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

30 ay, Mayıs 2019 – Kasım 2021

AB Katkısı (Avro)

29.965.000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Proje, modernleştirilmiş sınır gözetimi sistemi ile Türkiye’nin doğu ve batı sınırlarında sınır güvenliği ve gözetiminin artırılmasını hedeflemektedir. Bu sayede, proje ile düzensiz göçün, insan ticaretinin, sınır ötesi suçların ve kaçakçılığın önlenmesine destek olunarak sınır yönetimi uygulamalarının AB Entegre Sınır Yönetimi politikalarına ve stratejilerine uyumlu hale getirilecektir.

Yer

Türkiye’nin Doğu ve Batı kara sınırları

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

Proje ile sınır gözetimi ve güvenliğinin artırılması amacıyla ilgili yaklaşık 800 Kara Kuvvetleri personellerine göç ve sınır yönetimi konularında eğitimlerin verilmesi ile yeni ve güncel ekipman sağlanması hedeflenmektedir.  

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir