Türkiye’nin Güneydoğu Sınırında Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması 

Son Güncelleme: 22 Mart 2022

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Türkiye’nin Güneydoğu Sınırında Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması

Öncelik Alanı

İçişleri – Entegre Sınır Yönetimi

ProjeFaydalanıcısı

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar

-

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

12 ay, Ekim 2020 – Ekim 2021

AB Katkısı (Avro)

23.630.000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Tedarik bileşeninden oluşan proje vasıtasıyla sağlanacak ekipman ile Türkiye’nin güneydoğu sınırında gözlem kapasitesinin güçlendirilmesi; düzensiz göçün, terörist grupların girişinin ve diğer sınır ötesi suçların azaltılması amaçlanmaktadır.

Yer

Türkiye’nin güneydoğu kara sınırları

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

Sınır gözetleme ekipmanlarının satın alınması ve sınır gözetleme ile görevli personelin kapasitesinin artırılması

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir