AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşmasının Etkin Bir Şekilde Uygulanması Amacıyla Geri Gönderme Merkezleri Tefrişat

Son Güncelleme: 22 Mart 2022

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşmasının Etkin Bir Şekilde Uygulanması Amacıyla Geri Gönderme Merkezleri Tefrişat

Öncelik Alanı

İçişleri – Göç ve İltica

Proje Faydalanıcısı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar

-

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Aralık 2020’de başlayacak

AB Katkısı (Avro)

4.250.000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan Geri Kabul Anlaşması, Avrupa’nın göçmen krizini büyük ölçüde hafifleten önemli bir dönüm noktası olmuştu. Proje ile AB - Türkiye Geri Kabul Anlaşması'nın en iyi şekilde uygulanması amacıyla, Türkiye'nin 2400 kişi kapasiteli 6 yeni geri gönderme merkezinin tefrişatlarının tamamlanması amaçlanmaktadır.

Yer

Adana, Balıkesir, Kütahya, Malatya, Niğde, Şanlıurfa

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

6 yeni geri gönderme merkezinin tefrişatlarının tamamlanıp merkezlerin uluslararası standartlarda işlevsellik kazanması hedeflenmektedir.

 

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir