Türkiye’deki Düzensiz Göçmenlerin Desteklenerek Gönüllü Olarak Dönmesi ve Yeniden Entegrasyonu (AVRR)

Son Güncelleme: 22 Mart 2022

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Türkiye’deki Düzensiz Göçmenlerin Desteklenerek Gönüllü Olarak Dönmesi ve Yeniden Entegrasyonu (AVRR)

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / İçişleri

Proje Faydalanıcısı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar

-

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

 36 ay

16.04.2019 – 16.04.2022

AB Katkısı (Avro)

5.400.000

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

GİGM’in‘kanunu ve AB ile imzalanan Geri Kabul Anlaşmasına uygun olarak düzensiz göçmenleri ülkelerine göndermesine destek sağlanması.

Yer

 Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

Potansiyel geri dönüş yapacakların belirlenmesi

Dokümanların doğrulanması ve seyahat için belgelerin sağlanması

Dönüş yapacakların seyahat ayarlamalarının yapılması

3.500 geri dönüş yapan düzensiz göçmene nakit para desteği sağlanması

600 kırılgan göçmene nakit para desteği sağlanması

60 kırılgan göçmene yeniden entegrasyon desteği sağlanması

3500 düzensiz göçmenin ülkelerine geri dönmesi

 

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir