Türkiye ve AB Sınırlarının Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması – Aşama II

Son Güncelleme: 14 Ekim 2022

 

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Türkiye ve AB Sınırlarının Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması – Aşama II

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim/İçişleri

Proje Yürütücüsü

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Ortak Kurumlar

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

18 ay

21 Aralık 2018–21 Haziran 2020

AB Katkısı (Avro)

22.102.500

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kapasitesinin arttırılarak sınır güvenliğinin ve sınır gözetiminin arttırılmasıdır.

Yer

Ankara, Kırklareli

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

  • Kurumsal kapasite geliştirilmesi
  • Bireysel kapasitenin geliştirilmesi
  • AB-Türkiye sınırında kullanılmak üzere gözetim kulelerinin temin edilmesi
  • 57 adet zırhlı mobil gözetim aracının temin edilmesi
  • 208 sınır personelinin yüz yüze eğitilmesi
  • 100 personelin uzaktan eğitim sistemi vasıtasıyla eğitilmesi

 

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir