Trakya Bölgemizde Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği Devam Ediyor

Son Güncelleme: 10 Ekim 2020

AB’ye katılım yönündeki çabalarımızın önemli bir boyutunu komşumuz olan üye ülkelerle yürüttüğümüz ortak projeler oluşturuyor. Bu bağlamda, ülkemizden Edirne ve Kırklareli illeri ile Bulgaristan’ın sınır kentleri olan Haskovo, Yambol ve Bulgaz’ın katılım sağladığı Interreg Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı AB’ye uyum sürecindeki önemli çalışmalarımızdan biri.

Program kapsamında, yerel yönetimler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarımızın sınırın ötesindeki ortaklarıyla birlikte hayata geçirdiği projeler, bir yandan Trakya bölgesinin sosyo-ekonomik kalkınmasını desteklerken bir yandan da toplumları birbirine yakınlaştırarak önyargıların kırılmasına katkı sağlıyor.

Edirne ve Kırklareli illerimize 70 Milyon Avro AB Fonu Aktarıldı

Interreg Türkiye-Bulgaristan IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Trakya bölgemizde 2004 yılından beri 200’ü aşkın proje tamamlandı ve 50’den fazla projenin uygulaması devam ediyor. Bu projeler çerçevesinde bölgeye aktardığımız AB fonu 70 Milyon Avro’yu aşmış durumda.

Çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir turizm gibi alanlarda destek sağlanan yararlanıcılar arasında bölgedeki kamu kurumları, belediyeler, okullar, üniversiteler ve ticaret odaları ile gençlik, doğa ve kadın derneklerini de içeren çeşitli sivil toplum kuruluşları bulunuyor.

Şimdi vites büyütüyoruz… İlk hedefimiz eğitim kurumlarımız ve öğrencilerimize yepyeni imkânlar sunmak!

Bulgaristan ile birlikte yürüttüğümüz bu program kapsamında 2014-2020 dönemi içerisinde iki proje teklif çağrısını başarıyla tamamladık. Şimdiyse bölge için stratejik önem taşıyan konularda daha geniş ölçekli ve daha büyük bütçeli projeler için hazırlanıyoruz.

2,3 Milyon Avro Tutarındaki Proje 24 Ay Sürecek

Başlangıç olarak, bölgedeki öğrenci ve öğretim görevlilerine yepyeni imkânlar sunmak için kolları sıvadık. Trakya Üniversitemiz ve Edirne Lisemizin katılımıyla su ekosistemlerinin etkin yönetimi için gerekli teknik altyapıyı ve uzmanlık seviyesini güçlendirecek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projenin uygulaması 24 ay sürecek ve bu süre zarfında çok büyük bir kısmı AB fonlarından olmak üzere 2.3 Milyon Avro’nun üzerinde kaynak kullanılacak.

Çevre ve su kaynaklarımızı korumak için gelecek nesillere yatırım…

Bu kaynak sayesinde eğitim kurumlarımız, Bulgaristan’dan Burgaz Üniversitesi ve Burgaz Kimya Teknolojisi Yüksek Okulu ile işbirliği içerisinde olacak. Bu çalışmanın en büyük meyvesi olarak da sınırın her iki tarafındaki akademisyen ve uzmanların birlikte faydalanabileceği su kalitesi laboratuvarları tesis edilmesi öngörülüyor. Ayrıca bölgedeki ihtiyaç duyulan teknik kapasitenin oluşturulabilmesi için nehir ve deniz suları analiz edilirken, bir yandan da akademisyenler ve öğrencilere yönelik çeşitli eğitimler düzenlenecek.

Stratejik projemiz sözleşme töreniyle başlangıcını yaptı

Stratejik projemizin uygulama süreci 9 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz çevrimiçi sözleşme töreni ile başladı. İki ülkeden üniversite rektörlerinin ve okul yöneticilerinin katılım sağladığı sözleşme töreninde, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı,  Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Sayın Denitsa Nikolova birer konuşma yaptılar. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, konuşmasında yararlanıcıları tebrik ederek eğitim kurumları arasındaki işbirliğinin bölge açısından önemine değindi. Tören sırasında sınırın her iki tarafındaki yararlanıcılara sözleşme nüshaları eş zamanlı olarak teslim edildi.

Avrupa ile Daha Yakın İlişkiler

Türkiye-Bulgaristan programımız, diğer sınır ötesi işbirliği programlarıyla birlikte 2021-2027 döneminde de yeni önceliklerle bölgeye ve her iki ülkeye katkı sağlamaya devam edecek. Elde edilen başarının artarak sürdürülmesi için stratejik projelerimizin de sayısının arttırılması ve bölgedeki kuruluşlarımıza yeni finansman imkânları sunulması planlanmakta.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir