Jean Monnet Burs Programı 2021-2022 Akademik Yılı Başvuruları Başladı!

Son Güncelleme: 05 Kasım 2020

Jean Monnet Burs Programının 2021-2022 akademik yılına ilişkin başvurular 9 Eylül 2020 tarihinde başlamıştır. Başvurular 1 Aralık 2020 tarihinde sona erecektir.

Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

2021-2022 akademik yılında yaklaşık 160 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;

  • kamu çalışanları (kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil)
  • özel sektör çalışanları (sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dâhil)
  • üniversitelerin akademik veya idari personeli
  • üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri

başvuruda bulunabilir.

Başvuru şartları, sektörlere göre sunulması gereken destekleyici belgeler ve Burs Programına ilişkin bilgi için lütfen Duyuru Metni’ni okuyunuz.

Başvurular kapalı zarf içerisinde posta veya kargo yoluyla veya elden, 1 Aralık 2020 saat 17:00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin aşağıdaki adresine ulaştırılmalıdır:

Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)

Dr. Hakan ERTÜRK (CFCU Director)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kampüsü E Blok

İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek - Ankara / Türkiye

Detaylar için aşağıdaki belgeleri inceleyiniz. Duyuru metninde belirtilen hususlara ilişkin bilgi talepleri jm2021-2022@jeanmonnet.org.tr adresi üzerinden iletilebilir.

ÖNEMLİ NOT-1: Aşağıda sunulmuş olan Duyuru Metni 2021-2022 (İngilizce ve Türkçe) isimli belgelerde sürece ilişkin tüm detaylar (programın amacı, kimler başvurabilir, başvuru şekli, vb) yer almaktadır.

ÖNEMLİ NOT-2: 2021-2022 akademik yılı burs başvurularına ilişkin Düzeltme yayımlanmıştır. Düzeltme-I, Duyuru metninin ayrılmaz bir parçası olup dikkatlice okunmalıdır.

Duyuru ve Başvuru Belgeleri:

Duyuru Metni 2021-2022 (İngilizce)

Duyuru Metni 2021-2022 (Türkçe)

İngilizce Başvuru Formu 2021-2022 (Ek 1. Başvuruda kullanılması gereken formdur.)

Türkçe Başvuru Formu 2021-2022 (Ek 2. Örnektir, başvuruda kullanılamaz.)

Öngörülen Takvim (Ek 3)

İdari Uygunluk Değerlendirme Formu

Yazılı Sınav Değerlendirme Formu

Program Onay Formu

Tavsiye Edilen İzin Yazısı Formatı (Kamu Sektörü ve Üniversite Sektöründen Akademik/İdari Personel için)

Tavsiye Edilen Çalışma Yazısı Formatı (Özel Sektör için)

Bilgi Amaçlı Belgeler (Bilgi dokümanlarıdır. Başvuruda kullanılamaz.)

Detaylar: www.mfib.gov.tr , www.jeanmonnet.org.tr , www.avrupa.info.tr

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir