Sınır Ötesi İşbirliği Programları

Son Güncelleme: 27 Aralık 2019

Sınır Ötesi İşbirliği Programları, AB ülkelerinin ortak sınır bölgelerinde, AB üyesi ülkelerle sınırları bulunan üçüncü ülkelerin sınır bölgeleri arasında ve Birliğin kendi içindeki bölgeleri arasında dengeli bir kalkınma için işbirliğini öngörmektedir. AB Bölgesel Politikası yanı sıra Avrupa Komşuluk Politikasının da araçlarından biri olan Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının amacı, sınır bölgelerinde ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik işbirliğini desteklemektir. Sınır Ötesi İşbirliği altında ülkemiz, Interreg Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı ile ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programına katılmaktadır. Başkanlığımız ülkemizin katılım sağladığı Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının Ulusal Otoritesidir.

Ayrıca Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında aday ve potansiyel aday ülkelerin AB üyelik sürecini desteklemek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından merkezi olarak yürütülen ve bu ülkelerden birden fazla yararlanıcının işbirliğini gerektiren projelerin finanse edildiği Çok Ülkeli Programın ülke içi koordinasyonu da Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sınır Ötesi İşbirliği Programı internet sayfasına erişmek için tıklayınız.

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir