Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu (ABEK) Toplantısı Gerçekleştirildi

Son Güncelleme: 26 Kasım 2019

Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu (ABEK) toplantısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın başkanlığında ve ilgili Bakan Yardımcılarının katılımıyla 25 Kasım 2019 tarihinde Avrupa Birliği Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.

2019/22 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile  oluşumu ve işlevi güncellenen ABEK, Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarının yürütülmesi ve eşgüdümünden sorumludur. 

 

ABEK toplantısında, AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın güncellenmesi başta olmak üzere önümüzdeki dönemde AB’ye uyum kapsamında atılacak adımlar ele alındı.

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir