Mevzuat

Son Güncelleme: 13 Mart 2021

 

Birincil Düzey Mevzuat

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İç Denetim İle İlgili Maddeleri

 

İkincil Düzey Mevzuat

İç Denetçi Kadro Tahsisine Yönelik Bakanlar Kurulu Kararnamesi

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği

İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kadro Tahsisi İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı ​

 

Üçüncül Düzey Mevzuat

2021-2023 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi

Kamu İç Denetim Genel Tebliği

Kamu İç Denetim Rehberi

Kamu İç Denetim Standartları

Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları

Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller

İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

Kamu İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Rehberi

Performans Denetimi Rehberi

Performans Denetimi Rehberi – Vaka Çalışmaları

 

Avrupa Birliği Başkanlığı Mevzuatı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı İç Denetim Yönergesi

 

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir