IPA II Çok Yıllı Programlara Yönelik Programlama ve İhale Belgesi Hazırlama Eğitimi Gerçekleştirildi

Son Güncelleme: 18 Nisan 2019

16-18 Nisan 2019 tarihlerinde Avrupa Birliği Başkanlığında, çok yıllı program otoritesi kurumlara ve nihai faydalanıcılara yönelik üç günlük bir eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Eğitim programı ile Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde finanse edilen projelerin hayata geçirilmesi sürecinin hızlandırılması, ihale aşamasında yaşanan gecikmelerin önlenmesi ve ilgili kurumların proje hazırlık süreçlerine ilişkin kapasitelerinin artırılması hedeflenmiştir.

Yaklaşık 70 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programında IPA Genel Çerçevesi, Çok Yıllı Programlanan Sektörler için Programlama Süreci, Avrupa Komisyonu Dış Yardım Satın Alma ve Hibe Uygulama Rehberi (PRAG) Genel Prensip ve Uygulamaları ile PRAG kapsamında İhale/Uygulama Belgesi Hazırlanması, İhale Süreçleri ve Sözleşme Yönetimi konuları ele alınmıştır.

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir