Sivil Toplum Sektörü Projeleri (2014-2020)

Son Güncelleme: 20 Haziran 2019

SİVİL TOPLUM SEKTÖRÜ PROJELERİ - KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM 2014-2020 DÖNEMİ (IPA II)

Sivil Toplum Sektörü, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA II)  2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde enerji, ulaştırma, çevre, tarım gibi ayrı bir sektör olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla, Avrupa Birliği Başkanlığınca sivil toplum alanına yönelik verilen destekler “Sivil Toplum Sektörü” çatısı altında toplanmıştır.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Sivil Toplum Sektörünün lider kurumu olarak yetkilendirilmiş olup, Sivil Toplum Sektörü altında gerçekleştirilecek projelerin programlama ve izleme çalışmalarını yürütmektedir.

Sivil Toplum Sektörüne ayrılan mali kaynak ile ülkemizde aşağıdaki dört öncelik alanı desteklenmektedir:

  1. Kamu-Sivil Toplum Kuruluşu (STK) iş birliğinin güçlendirilmesi
  2. STK’lara yönelik yasal çerçevenin iyileştirilmesi
  3. STK’ların kapasitesinin ve STK’lar arası iş birliğinin güçlendirilmesi
  4. Türkiye ve AB sivil toplumları arasında diyaloğun geliştirilmesi

Bahsekonu bu 4 öncelik çerçevesinde yürütülen projeler hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için www.siviltoplumsektoru.org adresini ziyaret ediniz.

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir