Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Ömer Çelik'in 9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü Mesajı

Son Güncelleme: 11 Haziran 2018

Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC)’nin ortak girişimleri sonucunda her yıl 9 Haziran günü tüm dünyada farklı temalarla “Dünya Akreditasyon Günü” olarak kutlanmaktadır. 2018 yılının teması “Akreditasyon: Daha Güvenli Bir Dünya Sunar” olarak belirlenmiştir.

Gerek ülkemizde gerekse uluslararası düzeyde iş sağlığı ve güvenliği, ürün güvenliği, bilgi güvenliği, çalışan güvenliği, kamu güvenliği ve trafik güvenliği öncelikli alanlar olup akreditasyon  bu güvenliğin sağlanmasında önemli bir araç konumundadır. Akreditasyon, akredite uygunluk değerlendirme faaliyetleriyle birlikte, piyasaya sunulan ürün ve hizmetlerden kaynaklanan risklerin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Daha güvenli bir dünya için kamu otoriteleri, üreticiler ve tüketiciler akreditasyona güvenmektedirler. Bu bağlamda, toplumun tüm kesimleri hayatın değişik noktalarında akreditasyonla karşılaşmakta ve daha iyi yaşam standartlarına kavuşmaktadır.

Ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliğinin temelini teşkil eden malların serbest dolaşımının vazgeçilmez unsurlarından bir olan akreditasyon hizmetleri, Avrupa Birliği Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yürütülmektedir. 1999 yılında kurulan TÜRKAK’ın imzaladığı çok taraflı tanıma anlaşmaları ve karşılıklı tanıma anlaşmaları sayesinde verdiği akreditasyonların uluslararası tanınırlığı bulunmaktadır.

TÜRKAK, bir yandan tam üyesi olduğu Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) gibi uluslararası yapılarda etkinliğini artırırken diğer yandan birçok ülkede akreditasyona yönelik hizmetler sunmaktadır.

TÜRKAK bu güne kadar, yurtiçi ve yurtdışından, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 1600 kuruluşu akredite etmiştir. TÜRKAK’ın uluslararası tanınır akreditasyon hizmeti sayesinde üretimin kalitesi yükselmiş, ihracatın artmasına katkı sağlanmış, ayrıca üretici, sanayici, tüketici ve ilgili tüm paydaşların uygunluk değerlendirme alanında dış ülkelere bağımlılığı sona ermiştir.

Dünya Akreditasyon Günü temasına uygun şekilde ülkemizde de özellikle iş sağlığı ve güvenliği, güvenli ürün ve hizmet, güvenilir çevre, güvenli gıda ve siber güvenlik gibi alanlara yönelik akreditasyon faaliyetleri ön plana çıkmıştır. TÜRKAK verdiği hizmetlerle, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamanın yanı sıra insana, mekâna, doğaya ve çevreye de fayda üretmektedir.

Bu vesile ile başta ülkemizde ve çevre ülkelerde faaliyetlerini sürdüren akredite kuruluşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın 9 Haziran Dünya Akreditasyon Gününü kutlarım.

Basına saygıyla duyurulur.          

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir