Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Çevre Komitesinin İkinci Toplantısı İstanbul’da Gerçekleştirildi

Son Güncelleme: 30 Mayıs 2016

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Çevre Komitesinin İkinci Toplantısı 30-31 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenmektedir. Bu toplantının Paris İklim Zirvesi sonrası sürece ve Ekim 2016'da Ekvador’da gerçekleştirilecek "Konut ve Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına" (Habitat III) ilişkin önemli tartışmaların yer alacağı kapsamlı bir etkinliğin parçasıdır.

Toplantıda Bakanlığımızı temsilen bir konuşma yapan Müsteşar Yardımcısı Sayın Ahmet YÜCEL, AB çevre müktesebatının uyumlaştırılması ve uygulanması doğrultusunda, çevre alanında AB fonları ile desteklenen mevzuat uyum çalışmaları ve alt yapı yatırımlarının başarıya ulaşmasında başta belediyeler olmak üzere tüm yerel yönetimlere büyük sorumluluk düştüğünü ifade etmiştir. Sayın YÜCEL, ayrıca, iklim değişikliğiyle ilgili politikaların başarılı bir şekilde uygulanması için gerek ulusal gerekse uluslararası düzeydeki geniş ölçekli hedeflerin yerelleştirilmesi ve yerel kapasitenin geliştirmesinin önemli rol oynadığını vurgulamıştır.

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir