Sivil Toplum Diyaloğu III Programı Kapsamında Düzenlenen Diyalog Seminerleri İstanbul’da Devam Ediyor

Son Güncelleme: 13 Mayıs 2015

Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında, Türkiye ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve AB Bakanlığı tarafından yürütülen “Sivil Toplum Diyaloğu III Programı”nın bileşenlerinden biri olan Diyalog Seminerleri’nin ikincisi 13-14 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Diyalog Seminerleri ile Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde yürütülen çalışmaların, elde edilen sonuçların ve bunların gündelik hayatımıza etkilerinin kamuoyunda daha bilinir kılınması için sürecin etkin aktörleri olan Medya, Sivil Toplum ve Kamu Kurumu temsilcilerinin birlikte çalışma pratiği geliştirmeleri amaçlanıyor.

Program kapsamındaki ikinci Diyalog Semineri’ne İstanbul, Bolu, Bursa, Zonguldak, Giresun, Kocaeli, Kırklareli ve Sakarya illerinde çalışan STK, yerel ve ulusal medya ile kamu temsilcileri katıldı. İki gün süren seminerlerin ilk gününde alanında uzman aktörler “Kamu, STK ve Medya İşbirliği için Diyalog Seminerleri: Anlamak, Anlatmak ve Anlaşmak” başlıklı panelde katılımcılarla deneyimlerini paylaştı. Panelin açılışında bir konuşma yapan Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir “AB üyelik sürecimizin çok önemli aktörleri olarak gördüğümüz STK’lar, medya ve kamu kurumları temsilcilerinin üyelik sürecine daha aktif bir şekilde katılımından doğacak sinerjinin üyelik sürecimize büyük ivme kazandıracağına inanıyoruz.” dedi. Bu oturumun ardından düzenlenen çalıştayda ise katılımcılar, Türkiye-AB ilişkilerinde oynadıkları rol ve kamuoyunun sürece yönelik bilgilendirilmesi için yapılan çalışmaları birlikte değerlendirme fırsatı buldu.

Diyalog Seminerleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve seminer takvimine ulaşmak için: http://siviltoplumdiyalogu.org/diyalog-seminerleri

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir