* Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı Duyuruldu

Son Güncelleme: 02 Ekim 2013

Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe programının hedefi: Türkiye’de kayıtlı istihdamın teşvik edilmesine ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı sağlamaktır. Hibe programının teklif çağrısı 23 Ağustos 2013 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır.

Programın Özel Hedefleri:

•             Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda ilgili yerel aktörlerin kapasitelerini artırmak,

•             Kayıt dışı istihdamın azaltılması için yenilikçi uygulanabilir faaliyetleri teşvik etmek,

•             İstihdam ve işgücü piyasasında faaliyet gösteren kamu kurumları, meslek odaları, sosyal taraflar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler vb. kuruluşlar arasında işbirliğini kolaylaştırmak ve teşvik etmek,

•             İkili ve üçlü sosyal diyalog mekanizmasını ve kurumlar arası işbirliğini desteklemek,

•             Kayıtlı istihdamın daha cazip bir seçenek olduğunu gösterecek şekilde çalışanlar ve işverenler arasında sosyal güvenlik konusundaki farkındalık düzeyini artırmak,

•             Bölgesel ve yerel düzeyde kayıtlı istihdamı teşvik etmek için etkili yöntemler bulmak,

•             Sektörel veya şirket bazlı kurumsallaşmayı desteklemek yoluyla kayıtlı istihdamın artırılmasıdır.

Programın Bütçesi ve Sağlanacak Hibe Tutarı:

Bu teklif çağrısı kapsamında sağlanacak hibe miktarı 10.400.000 Avro’dur.

Coğrafi dağılıma göre fonların indikatif olarak dağılımı aşağıdaki gibidir:

Fonun toplam miktarı, İKG OP’de öngörülen mali tahsisata göre aşağıdaki öncelik bölgelerine dağıtılacaktır.

Öncelik Bölgesi 1, İKG OP’de belirtilen ve GSYİH’sı ülke ortalamasının % 75’ninin altında olan 12 NUTS-II bölgesini (aşağıda belirtilen 43 il) kapsar.

Öncelik Bölgesi 1 için ayrılmış fon miktarı indikatif olarak 5.200.000 Avrodur.

Erzurum

Bayburt

Erzincan

Kars

Ağrı

Ardahan

Iğdır

Malatya

Elazığ

Bingöl

Tunceli

Van

Bitlis

Hakkari

Muş

Gaziantep

Adıyaman

Kilis

Diyarbakır

Şanlıurfa

Batman

Mardin

Siirt

Şırnak

Kahramanmaraş

Hatay

Osmaniye

Kayseri

Sivas

Yozgat

Kastamonu

Çankırı

Sinop

Samsun

Amasya

Çorum

Tokat

Trabzon

Artvin

Giresun

Gümüşhane

Ordu

Rize

 

Öncelik Bölgesi 2 diğer 14 NUTS-II bölgesini (aşağıda belirtilen 38 il) kapsar.

Öncelik Bölgesi 2 için ayrılmış fon miktarı indikatif olarak 5.200.000 Avrodur.

İstanbul

Tekirdağ

Edirne

Kırklareli

Balıkesir

Çanakkale

İzmir

Aydın

Denizli

Muğla

Manisa

Afyonkarahisar

Kütahya

Uşak

Bursa

Eskişehir

Bilecik

Kocaeli

Sakarya

Düzce

Bolu

Yalova

Ankara

Konya

Karaman

Antalya

Isparta

Burdur

Adana

Mersin

Kırıkkale

Aksaray

Niğde

Nevşehir

Kırşehir

Zonguldak

Karabük

Bartın

 

 

Bir ilde en fazla 3 proje uygulanabilir. Birden fazla ili kapsayan projelerde, ana uygulama yeri “merkez” olarak kabul edilecektir.

Bir bölge için öngörülen minimum oranın, alınan tekliflerin nitelik veya sayısal olarak yetersiz olması nedeniyle kullanılamaması durumunda, Sözleşme Makamı kalan fonları diğer bölgeye aktarma hakkını saklı tutar.

Hibe Miktarı:

Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen her hibe aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olmalıdır.

  • Asgari tutar: 150.000 Avro
  • Azami tutar: 300.000 Avro

Uygun Başvuru Sahipleri:

Tüzel kişiliğe sahip olmak

  • Kâr amacı gütmemek
  • Sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, Avrupa Komisyonu Mali Tüzüğü Uygulama Kurallarının 43. Maddesinde tanımlanan uluslararası (devletlerarası) kuruluşlar gibi kuruluş türlerinden olmak
  • Bir Avrupa Birliği üyesi devlette veya Katılım Öncesi Mali Yardım Aracını (IPA) oluşturan 17 Temmuz 2006 tarihli ve 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü’nün faydalanıcısı olan bir ülkede veya Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı’nın faydalanıcısı olan bir ülkede veya Avrupa Ekonomik Alanı’nın üyesi bir devlette kurulmuş olmak (Bu şart uluslararası kuruluşlara uygulanmaz)
  • Projenin hazırlanması ve yönetiminden eş-başvuru sahibi/sahipleri ve bağlı kuruluş(lar) ile birlikte doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet göstermemek.

Yukarıdakilere ek olarak aşağıdakiler de uygun başvuru sahibidir:

Yerel otoriteler, yani belediyeler, il özel idareleri, yerel yönetim birlikleri

  • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (ticaret ve/veya sanayi odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları gibi), kamu çalışanı/işçi sendikaları/konfederasyonları ve işveren sendikaları/konfederasyonları, sektör temsilcisi kuruluşlar, iş destek kuruluşları, ihracat birlikleri, KOBİ temsilcisi kuruluşlar (profesyonel/mesleki birlikler ve/veya vakıflar)
  • Üniversiteler
  • Bölgesel Kalkınma Ajansları
  • Organize sanayi bölgeleri (OSBler)

Son Başvuru Tarihi:

Elden teslim edilecek başvurular için Proje Ön Teklif Belgelerinin son teslim tarihi 11.11.2013 saat 16:00 (yerel saat), posta veya kargo ile teslim edilecek başvurular için son başvuru tarihi 11.11.2013 olarak esas alınacaktır.

Hibe programı hakkında detaylı bilgiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe programı kapsamında Bilgilendirme Günleri Düzenlenecektir.

Ankara – 2 Eylül 2013

Bursa – 4 Eylül 2013

Trabzon – 4 Eylül 2013

Kars – 9 Eylül 2013

Muğla – 9 Eylül 2013

Gaziantep – 11 Eylül 2013

Söz konusu programlara kayıt yaptırmak isteyen katılımcıların http://kayit.ikg.gov.tr/info/kayitdisi2 adresinden kayıt olmaları gerekmektedir.

 

 


Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir