* “Avrupa Birliği Süreci Yerelde Başlar, İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Programı” Proje Kitapçığı Yayınlandı

Son Güncelleme: 16 Ağustos 2013

Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesine ivme kazandırmak, 2011 yılında valiliklerdeki AB birimlerinin altyapısının güçlendirmek ve teknik kapasitelerini ve etkinliklerini artırmak amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığının kendi bütçesinden finanse edilen İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı’nın uygulama süreci 2012 yılında sona ermiştir. 

Projenin sona ermesinden sonra, proje fikrinin ortaya çıkışından, projelerin seçimi ve uygulama süreçlerine, proje faaliyetlerinden basın yansımalarına kadar proje hakkında bütün bilgilerin yer aldığı bir proje kapanış kitapçığı hazırlanmıştır.

“Avrupa Birliği Süreci Yerelde Başlar, İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Programı” isimli kitapçığa ulaşmak için tıklayınız.

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir