* SEI VALİLİKLER PROJESİ: Bartın Eğitim İhtiyaç Analizi

Son Güncelleme: 02 Mayıs 2013

“Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi (VAB PRO)” kapsamında Bartın Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması 18-19 Nisan 2013 tarihleri arasında gerçekleştirildi. AB Bakanlığı ve Teknik Destek Ekibi uzmanları tarafından gerçekleştirilen mülakat, bilgilendirme toplantıları ve odak grup toplantıları ile Bartın ilinin AB konularındaki öncelikli eğitim ihtiyaçları belirlenmeye çalışıldı.

Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması kapsamında İl Daimi Temas Noktası Vali Yardımcısı Sayın Türker ÖKSÜZ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sayın İbrahim KAYIŞ, Bartın Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Sayın Ender YEĞEN, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Sayın Mete Kaan NAMAL ve Bartın Belediye Başkanı Sayın Cemal AKIN ile görüşmeler gerçekleşti.

Mülakatlar ve odak grup toplantıları sırasında Bartın’daki AB faaliyetleri ve AB mevzuatı hakkındaki ihtiyaçlar ve ilgili aktörlerin AB konularında karşılaştığı zorluklar ve ihtiyaç duyduğu konular belirlendi.

İhtiyaç Analizi çalışması diğer illerde de uygulandıktan sonra ortaya çıkacak ihtiyaçlar ışığında 20 ile yönelik Kapasite Geliştirme Faaliyetleri İş Planı oluşturulacak ve proje faaliyetleri bu ihtiyaçlara göre uygulanacak.

SEI VALİLİKLER PROJESİ:  Bartın Eğitim İhtiyaç Analizi

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir