* Valilikler İçin 2013 Yılı Avrupa Birliği Çalışmaları Planlama Rehberi Yayınlandı

Son Güncelleme: 18 Şubat 2013

2010 yılı Ocak ayında İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde hayata geçirilen “Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi” üçüncü yılını doldurmuştur. Bu süre zarfında, valiliklerin Avrupa Birliği (AB) birimleri yerelde Bakanlığımız ile yakın istişare halinde Avrupa Birliğine ilişkin çok sayıda faaliyeti hayata geçirmiştir. Bakanlığımızca, söz konusu faaliyetler doğrultusunda yürütülen çalışmalarda yol gösterici olması amacıyla bir rehber çalışması gerçekleştirilmesinin yararlı olabileceği düşüncesiyle 2012 yılında “Valilikler İçin 2012 Yılı Avrupa Birliği Çalışmaları Planlama Rehberi” isimli yayın hazırlanarak valiliklerle paylaşılmıştır. 2013 yılında da devam ettirilmesi uygun görülen rehber çalışması; “Valilikler İçin 2013 Yılı Avrupa Birliği Çalışmaları Planlama Rehberi” kamuoyunun istifadelerine sunulmuştur.

 

Valilikler İçin 2013 Yılı Avrupa Birliği Çalışmaları Planlama Rehberinde, Bakanlığımızın yerelde yürütmüş ve yürütmekte olduğu faaliyetler hakkında bilgiler, 2013 yılında AB hibe kaynaklarından etkin yararlanılması için tanıtım ve yönlendirme, Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu (AB UDYK) toplantıları için gündem konuları ve işbirliği yapılabilecek kurum bilgisi ve diğer gerçekleştirilebilecek etkinliklere ilişkin görüşler yer almaktadır. 2013 yılında illerde Avrupa Birliğine ilişkin sürdürülecek çalışmalarda rehberden istifade edilmesi ve rehberin ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilebilmesi için Bakanlığımıza görüş ve önerilerde bulunulması yararlı olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir