* Mardin İl 2013 Yılı 1. AB UDYK Toplantısı

Son Güncelleme: 06 Şubat 2013

Mardin İli 2013 Yılı Birinci AB UDYK Toplantısı

Mardin ilinin 2013 yılı ilk AB UDYK toplantısı 28 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirildi. İl AB Daimi Temas Noktası Vali Yardımcısı Sayın Hüseyin Avcı’nın açılışını yaptığı toplantının gündemi, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından AB Katılım Öncesi Mali Yardımı altında uygulanacak olan “Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi” oldu.Toplantıda, Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı AB İşleri Uzman Yardımcısı Sayın Yunus YILMAZ “Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi” kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler ve valiliklerden beklentileri içeren bir sunum yaptı.Mardin’in de içinde bulunduğu 20 pilot ilde uygulanacak olan proje kapsamında, Valiliklerin Avrupa Birliği ile ilgili konularda hizmet kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından illerimize yönelik olarak uygulanmış ve uygulanmakta olan projeleri tamamlayıcı nitelik taşıyan ve 24 ay süreyle uygulanacak projenin bütçesi 1.950.000 Avro’dur.

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir