İl Özel İdareleri AB'ye Hazırlanıyor Projesinde İmzalar Atıldı

Son Güncelleme: 29 Kasım 2011

İl Özel İdareleri AB'ye Hazırlanıyor Projesi,  Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIS, İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN ve Vilayetler Hizmet Birliği Başkanı ve Ankara Valisi Sayın Alâaddin YÜKSEL arasında Ankara Vilayetler Evi'nde imzalanan bir protokol ile yürürlüğe girdi.

Avrupa Birliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Vilayetler Hizmet Birliği arasında işbirliği içerisinde yürütülecek olan İl Özel İdareleri AB'ye Hazırlanıyor Projesi ile İl Özel İdarelerinin ve valilik AB birimlerinin Avrupa Birliği ile ilgili konularda idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler ile il özel idaresi çalışanlarının Avrupa Birliği ile ilgili konularda eğitim almaları sağlanacak, Avrupa Birliği'ndeki iyi uygulamaların yerinde gözlemlenmesi için çalışma ziyaretleri yapılacak ve İl özel idarelerinin faydalanacağı yayınlar hazırlanacaktır.

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir