Siyasi Kriterler

Son Güncelleme: 14 Haziran 2022

1993 yılında Kopenhag’da toplanan Avrupa Birliği Zirvesi’nde alınan karar çerçevesinde, AB’ye üyelik, üç temel kriterin yerine getirilmesini gerektirmektedir. “Siyasi Kriterler”, “Ekonomik Kriterler” ve “Müktesebat Uyumu” başlıklarıyla özetlenebilecek kriterler arasında siyasi kriterlerin yerine getirilmesi aynı zamanda aday ülkeyle katılım müzakerelerinin başlatılması için ön şart niteliği taşımaktadır.

Siyasi kriterler “demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ile azınlıkların korunmasını ve saygı görmesini güvence altına alan kurumların istikrarının sağlanması” olarak tanımlanmaktadır. Bu geniş tanım, esas itibariyle başta Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan AİHS gibi uluslararası sözleşmeler ile AİHM’nin kararları çerçevesinde somut bir içerik kazanmaktadır. Bunun yanı sıra, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası yapıların çalışma ve belgeleri de siyasi kriterlerin temel aldığı standart ve normların tespitinde önem taşımaktadır.

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir