Uzmanlık Tezleri (2004)

Son Güncelleme: 21 Temmuz 2017

Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu Ve Balıkçılığın Yönlendirilmesi Mali Aracının Hedef, Kapsam Ve Yöntemlerinin İrlanda Örneği Çerçevesinde İncelenmesi, Ahmet ATAY (2004)

 

Avrupa Birliği Perspektifiyle Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Kapsamında Türk Sigortacılık Sektörünün Değerlendirilmesi, Ali Utku ATALAY (2004)

 

Yapısal Fonların Hedef, Kapsam ve Yöntemlerinin Örnek Ülke Uygulamaları Çerçevesinde İncelenmesi (İrlanda Örneği), Arif Hakan YETER (2004)

 

Polonya'da Müzakere Sürecinin Koordinasyonu İçin Oluşturulan Yapılanma Türkiye İçin Bir Örnek Olabilir mi?, Başak İLİSULU (2004)

 

Avrupa Birliğinde Sermayenin Serbest Dolaşımı Konusundaki Mevzuat ve Türkiye'nin Uyumu, Bülent ÖZCAN (2004)

 

Avrupa Birliğinde Çevre Politikası Alanında Muhtemel Müzakere Sürecine Yönelik Gerekli Hazırlıkların Örneklerle Çalışılması, Burcu DURMAZ (2004)

 

Dünya Ticaret Örgütü Tarım Müzakereleri, AB ve Türkiye'nin Pozisyonları, Ceren AYDIN (2004)

 

Türkiye'nin Avrupa Topluluğu Rekabet Politikası Alanında Muhtemel Müzakere Süreci İçin Uyum Durumu, Bu Alanda İzlenen Politikalar, Deniz YILDIZOĞLU (2004)

 

Genişleme, Avrupa Birliğinde Demokrasi Eksikliği ve Çözüm Önerileri, Devrim KODAKCI (2004)

 

Avrupa Birliği Müktesebatının Uygulanması Çerçevesinde İdari Kapasite, Elif KURŞUNLU (2004)

 

Avrupa Birliğinde Ortak Tarım Politikası Alanında 2003 ve 2004 Yıllarında Gerçekleştirilen Reformların Genişleme Süreci ve Türkiye'nin Adaylığı Göz Önüne Alınarak İncelenmesi, Erhun BAŞ (2004)

 

Avrupa Birliği Elektronik İletişim Mevzuatı ve Yayıncılık Sektörü, Hasan Turgay TURSUN (2004)

 

Avrupa Birliğinde Girişimciliğin Teşvik Edilmesi İçin İzlenen Politikalar ve Türkiye'deki Politikaların Avrupa Birliği Uygulamalarına Uyumu, Nazlı Hezar TANRISEVER (2004)

 

Türkiye'nin Avrupa Birliği Üyeliği Ve Türk Hukuk Sistemi, Osman DÜZEL (2004)

 

Şirketler Hukuku Alanında Türkiye için Öngörülebilecek Müzakere Pozisyonunun Değerlendirilmesi, Şule Özge UZUNÇAKMAK (2004)

 

Avrupa Birliği Kaynaklı Proje ve Programların İzleme ve Değerlendirmesi, Serdar ÖZTÜRK (2004)

 

Avrupa Birliğinde Kişilerin Serbest Dolaşımı ve Türkiye İçin Müzakere Süreci, Sinan AYHAN (2004)

 

Türkiye'nin Avrupa Birliği Adaylığı ve Katılım Öncesi Stratejisi Çerçevesinde Bölgesel Politika Alanında Uyum Durumunun Değerlendirilmesi, Zelal ŞEN (2004)

 

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir