* Dostluk ve İşbirliği Köprüsü Projesi İle İş Sektöründeki Dernekler Bir Araya Geldi

Son Güncelleme: 04 Mart 2011

Uşak İş Kadınları ve Girişimcileri Derneği tarafından Sivil Toplum Diyaloğu –II: Mikro Hibe Programı çerçevesinde hazırlanan “Dostluk ve İşbirliği Köprüsü” projesi hibe almaya hak kazanmıştır. Bu proje ile Yunanistan'da aktif faaliyet gösteren Yunan Kadın Girişimciler Derneği (S.E.G.E) ile Yunanistan'da yaptıkları faaliyetler hakkında; ayrıca diğer iş sektörüne yönelik organizasyonlar ve diğer STK’ larla yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanacaktır. Aycıca hem AB’nin hem de Türkiye’nin tanınmasına katkı sağlanacak, ülkeler arası diyalog arttırılacaktır.

Bu kapsamda proje yürütücüsü Uşak İş Kadınları ve Girişimcileri Derneği (UGİKDER), proje ortağı Yunan İş Kadınları Derneği (S.E.G.E) ve Uşak Genç İş Adamları Derneği (UGİAD) işbirliği  ile iş sektörüne yönelik derneklerin katılımı ile workshop gerçekleştirilmiştir.
Uşak'ta iş sektörüne yönelik faaliyet gösteren derneklerin yoğun ilgisi ile gerçekleşene workshopta  Uşak İş Kadınları ve Girişimcileri Derneği (UGİKDER) Başkanı Nilüfer Yangıncı tarafından açılış konuşması yapılmış ve Yunanistan'dan gelen proje ortağı tanıtılmıştır.

İş sektörüne yönelik derneklerin biraraya gelmesinde önemli destek olan  Uşak Genç İş Adamları Derneği (UGIAD) Başkanı Cristophe Vanderbauwhede konuşma yaparak Uşak’ın girişimcilik potansiyeli ve Yunanistan ile yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.

Proje ortağı Yunan İş Kadınları Derneği adına Başkan Despina TRIAKOSARI, Genel Sekreter Apostolina TSALTAMPASI ve Eğitim Koordinatörü Fanoula MEIMARIDOU; Yunanistan da iş sektörüne ve girişimcilik üzerine yapılan başarılı uygulamaları aktarmıştır. Özellikle Avrupa Birliği üyesi olarak girişimcilere verilen destekler hakkında bilgi verilmiştir. Uşak'ta ileriye yönelik yapılabilecek çalışmalar aktarılmıştır. Workshop'a ABGS' den Cemal Ceylan gözlemci olarak katılarak yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. İş sektörüne yönelik diğer dernek temsilcileri görüşlerini aktararak yapmak istedikleri çalışmaları bildirmişlerdir. Yunanistan gelen dernek temsilcileri UGİAD ve UGİKDER başkanlarına zeytin dalını temsil eden plaket sunmuşlardır.


Yunanistan İş Kadınları Derneği (S.E.G.E) Hakkında
Sege 1997 yılında Selanik'te Yunanistan’da kadınlar için girişimcilik faaliyetleri göstermekte olan bir sivil toplum kuruluşudur. Sege kuzey Yunanistan’ da ticaret ve ulusulararası ticareti geliştirme komitesine ve Akdeniz iş kadınları odasına üyedir. Bakanlıklar, sosyal kuruluşlar, profesyonel ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla kadınların girişimcilik faaliyetleri üzerine çalışmalar yapmaktadır. 9 konsey üyesi ve 3 üye ile yönetilmektedir. SEGE Yunanistan genelinde kadın girişimcilerin firmalarının geliştirilmesi ve profesyonelliklerinin artması, araştırma geliştirme faaliyetlerinin arttırılması amacıyla destek sağlamaktadır. Ayrıca profesyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, bilincin ve sosyal sorumluluğun arttırılması için çalışmaktadır. SEGE 450yi aşkın üyesiyle; aynı fikir ve deneyimleri paylaşan kadınları bir araya getirmekte, kongreler ve benzeri faaliyetlerle maharetlerin geliştirmekte, girişimci kadınlar arasındaki ağları genişletmekte, ulusal ve uluslararası düzeyde girişimler için ağların oluşturulması için çalışmaktadır. Üyeler SEGE’ nin temsiliyle sosyal, siyasal ve kadınları ilgilendiren konulara dahil olmakta ve temsil edilmektedirler. Seminerlerde uzmanlık alanlarına göre eğitim almakta, kendilerini direk olarak ilgilendiren konular hakkında bilgilendirilmektedirler. Kişisel gelişimin ve değişimin farkında olarak sosyal hayata katılırlar. Birbirleri arasında deneyimlerini ve bilgilerini paylaşarak yeni ortaklık avantajlarını yaratırlar. Varolan Networkun devamını ve gelişmesini sağlarlar.

 

 

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir