Eskişehir

Son Güncelleme: 20 Mart 2013

 

ESKİŞEHİR İLİNDE KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI KAPSAMINDA FİNANSE EDİLEN PROJELER

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında Eskişehir İlinde uygulanan projeler "AB hibe programları kapsamında finanse edilen projeler" ve "pilot proje uygulamaları" olmak üzere iki başlık altında değerlendirilebilir.

1- AB Hibe Programları:

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında yürütülen Hibe Programları aracılığı ile Eskişehir İlinde toplam 16 projeye hibe desteği sağlanmıştır. Eskişehir ilinde başarılı olan 16 projeye sağlanan hibe desteği toplam 1.122.680,25 Avro'dur. Türkiye geneli kapsamında illere göre yapılan başarı değerlendirmesinde Eskişehir ili sağlanan hibe desteği itibariyle 57. sırada yer almaktadır. Eskişehir ilinde AB Hibe Programları kapsamında finanse projelere Merkezi Finans ve İhale Biriminin web sayfasında yer alan "Hibe Veritabanın"dan ulaşılabilir. (http://www.cfcu.gov.tr/hibe.php?lng=tr)

2- Pilot Projeler/Programlar:

Hibe Programlarından farklı olarak merkezi kamu kurum ve kuruluşlarımız (bakanlıklar, müsteşarlıklar vb. kuruluşlar) tarafından geliştirilen pilot projeler/programlar aracılığı ile İllerimizde AB projeleri uygulanabilmektedir. Eskişehir ilinde uygulamaya geçirilen toplam 6 pilot proje/program bulunmaktadır. Pilot projelere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur:  

Proje-1: Yerel Yönetim Reform Programına Destek Projesi

Program: AB Mali Yardımı MEDA Programı

Proje Bütçesi: 3,5 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Uygulama Yeri: Uşak, Çanakkale, Eskişehir (Tepebaşı), Muğla (Akyaka), Zonguldak ve Erzincan  

Yerel Yönetim Reform Programına Destek Projesi Yerel Yönetimlerin daha iyi kamu hizmetleri sağlamasına olanak vermek, mali kaynaklarının daha verimli bir şekilde yönetimini sağlamak ve ulusal mercilerle politika oluşturulmasında daha etkin bir ilişki için kapasitelerini geliştirmek, ve bununla birlikte AB üye ülkelerindeki diğer Yerel Yönetimlerle kardeş kent ilişkileri (ortaklıklar) oluşturmayı hedeflemiştir. Proje İçişleri Bakanlığına (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'ne) tarafından yürütülmüştür. Proje kapsamında seçilen 6 yerel yönetim kapsamında pilot proje uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Yerel Hizmet İyileştirme Eylem Planları'nın geliştirilmesi ve uygulanması, Stratejik Planlama araçlarının geliştirilmesi (Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol hakkındaki yeni mevzuatın nüfusu 50 000'den fazla olan belediyeler için gerektirdiği üzere) ve stratejik planlama ve yeni yasal gereklere uyumlu olarak çok yıllı yatırım programlaması ve bütçelerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar ve eğitimler yapılmıştır.

Proje-2: AB İş Geliştirme Merkezileri (ABİGEM) Ağının Geliştirilmesi Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 32,5 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Uygulama Yeri: Birinci Aşama (İzmir, Kocaeli ve Gaziantep) İkinci Aşama (Afyon, Çorum, Denizli, Eskişehir, Erzurum, Kayseri, Konya, Malatya, Trabzon, Adana, Tekirdağ ve Uşak)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen proje, KOBİ'lere iş geliştirme alanında destek vermeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında Eskişehir Sanayi ve Ticaret Odası bünyesinde AB İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) kurulmuştur. ABİGEM ile Eskişehir ilindeki KOBİ'lerin ihracat, ithalat, üretim, pazarlama, kapasite artırımı, mesleki eğitim, girişimcilik vb konulardaki ihtiyacını karşılayacak hizmetler sunulmaktadır.

Proje-3: Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi II

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 20 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye İş Kurumu

Uygulama Yeri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Kayseri, Zonguldak, Gaziantep, Tekirdağ, Mersin, Antalya, Manisa, Eskişehir, Konya, Sakarya, Balıkesir, Samsun, Malatya, Aydın, Şanlıurfa, Denizli, Trabzon, Sivas, Diyarbakır, Çorum, Hatay ve K.Maraş

Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen proje ile yereldeki kuruluşların işsizlik ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara katkı sağlanması hedeflenmiştir. Proje, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen işsizlik verileri araştırması kapsamında kayıtlı işsizlik oranın en yüksek olduğu 28 ilde yürütülmektedir. Proje kapsamında yerel kuruluşlar tarafından geliştirilen ve işsizlik ile mücadeleyi amaçlayan projelere 400.000 Avro'ya kadar destek sağlanmıştır. Proje kapsamında yürütülen hibe programı çerçevesinde toplam 101 projeye finansman sağlanmıştır. Proje kapsamında Eskişehir ilinde Eskişehir Atatürk Anadolu Meslek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin geliştirdiği "CNC Operatörü Yetiştirme Projesine" destek sağlanmıştır.

Proje-4: Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 4,8 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Uygulama Yeri: Birinci Aşama (Ankara, Bursa, Denizli, Mersin ve Çorum)

İkinci Aşama (Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, Konya, Malatya,  Manisa, Nevşehir, Samsun, Amasya, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Erzurum, Hatay, Kastamonu, , Kırklareli, Muğla, Ordu, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat)

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu tarafından uygulanan proje ile Türkiye'deki 25 ilde kadınlara yönelik girişimcilik eğitim verilmiş ve danışmanlık hizmetleri sağlanmıştır. Proje genel olarak, girişimciliği, özellikle de küçük aile işletmelerinin kurulmasında ve devam ettirilmesinde aktif rol oynayan kadınlar arasında girişimciliği desteklemeyi hedeflemiştir. Proje 24.07.2007 tarihinde uygulanmaya başlanmış ve 30.11.2008 tarihi itibariyle sona ermiştir. 2007-2008 yılları arasında yürütülen proje kapsamında Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odası koordinasyonunda kadınlara yönelik girişimcilik eğitimleri ve danışmanlığı hizmeti verilmiştir.  

Proje-5: Kadın Sığınma Evleri Kurulması Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 10,4 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Uygulama Yeri: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Samsun

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile belirlenen illerde Kadın Sığınma Evleri inşa edilmesi hedeflenmiştir. Proje, Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi ile birlikte yürütülmektedir. Proje kapsamında inşa edilmesi planlanan Kadın Sığınma Evi için arsa tahsisi yapılmış ancak inşaat henüz başlamamıştır. Diğer taraftan, Belediyenin belirlediği ve sığınma evinde görev yapacak personele yönelik eğitimler ve kadınlara yönelik koruma hizmetlerinin geliştirilmesi çalışmaları başlamıştır. Ayrıca, Proje kapsamında Eskişehir'de ve diğer illerde kadına karşı şiddet konusunda kamuoyu duyarlılığının artırılması ve kuruluşların kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla eğitimler, seminerler, kampanyalar vb. çalışmaların yürütülmesine başlanmıştır.

Proje-6: Sivil Toplumun Güçlendirilmesi ve Yerel STK Merkezlerinin Kurulması Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardım 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 4 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Uygulama Yeri: Adana, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir  

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi tarafından yürütülen proje kapsamında yerelde belirlenen 4 ilde sivil toplum kuruluşlarının geliştirilmesine destek sağlanması amacıyla "Sivil Toplum Geliştirme Merkezleri" kurulmuştur. Proje ile Eskişehir'de faaliyet gösteren dernek ve vakıfların kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi, faaliyet gösterdikleri alanlarda kampanyalar yürütmelerine destek sağlanması, eğitimler, bire bir koçluk vb. alanlarda destek sağlanmıştır.

 

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir