2004-10-19 Insan Haklari Başkani Biçak - Danişma Kurulu'nun Azinlik Haklari Raporu

Son Güncelleme: 04 Temmuz 2007

DANIŞMA KURULU'NUN ''AZINLIK HAKLARI'' RAPORU...

    -İNSAN HAKLARI BAŞKANI DOÇ. DR. BIÇAK: ''BU RAPOR,

    BAŞBAKANLIK'A AİT BİR RAPOR DEĞİLDİR. İNSAN HAKLARI

    DANIŞMA KURULU'NUN 24 ÜYESİNİN BENİMSEMİŞ OLDUĞU

    BİR RAPORDUR''

    ANKARA (A.A) - 19.10.2004 - İnsan Hakları Başkanı Doç. Dr. Vahit

Bıçak, İnsan Hakları Başkanlığı Danışma Kurulu'nun 24 üyesinin

imzaladığı ''azınlık hakları ve kültürel haklar'' raporunun,

Başbakanlık'a ait bir rapor olmadığını ifade ederek, raporun, kurulun

24 üyesinin benimsediği bir rapor olduğunu söyledi.

    Doç. Dr. Bıçak, İnsan Hakları Danışma Kurulu'nun 1 Ekim'deki 9.

olağan toplantısında ele aldığı, ''azınlık hakları ve kültürel

haklar'' konusundaki raporu değerlendirmek üzere basın toplantısı

düzenledi.

    Danışma Kurulu'nun, Başbakanlık, bazı bakanlıklar, kamu

kuruluşları ve barolar ile sivil toplum kuruluşları ve öğretim

üyelerinin de aralarında bulunduğu 78 üyesinin isimlerini sayan Bıçak,

kurulun, kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında

işbirliğini geliştirmek ve kamuya danışmanlık hizmeti sunulmasını

sağlamak amacıyla kurulan bir kuruluş olduğunu söyledi.

    Bıçak, son günlerde tartışılan ''azınlıklar raporu''nun, kurulun 1

Ekim'deki toplantısının gündeminde olduğunu ve 78 üyeden 24 üyenin

desteğini alabildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

''Bu raporun, İnsan Hakları Danışma Kurulu'nun bütün üyelerinin

görüşlerini yansıtıp yansıtmadığı konusunu, kamuoyunun takdirlerine

sunuyorum. Bu rapor, kamuoyuna intikal ettikten sonra başkanlığımıza,

danışma kurulu üyelerinden gelen çok sayıda faksta, bu raporun

kendilerinin görüşünü yansıtmadığı, raporu hazırlayanların kişisel

görüşü olduğu açık bir şekilde ifade edilmiştir.

    Bu rapor, Başbakanlık'ın raporu, Başbakanlık'a ait bir rapor

değildir. İnsan Hakları Danışma Kurulu'nun 24 üyesinin benimsemiş

olduğu bir rapordur.''

     Bıçak, bir gazetecinin, raporda, ''Lozan Antlaşması ve

Anayasa'nın tam olarak uygulanmadığı, Anayasa'nın değişmesi teklif

bile edilemeyecek maddeleri ile toplum yapısının değişmesi gerektiği''

yönünde ifadeler yer aldığını anımsatarak, bu konudaki görüşlerini

sorması üzerine, İnsan Hakları Başkanlığı olarak bu rapora katılmak ya

da katılmamak konusunda görüş bildirecek noktada olmadığını belirtti.

Bıçak, raporun içeriğine ilişkin bir değerlendirme yapmak istemediğini

söyledi.

   

    -''AÇIK VE NET BİR ŞEKİLDE''-

    

    Vahit Bıçak, ''Rapor nasıl ortaya çıktı, kimler hazırladı. Bu

süreçle ilgili bilgi verebilir misiniz?'' sorusuna, ''O süreci danışma

kurulunun organları ile görüşmenizin daha yararlı olacağını

düşünüyorum. Burada ortaya çıkarmaya çalıştığımız konu, Başbakanlık'ın

bu raporla ilişkisinin olmadığını, açık ve net bir şekilde kamuoyunun

bilgisine sunmaktan ibarettir'' yanıtını verdi.

    Rapora onay veren 24 üyenin hangi üyeler olduğunun raporda yer

almadığını ifade eden Bıçak, raporun Başbakanlık'ın görüşü olmadığı

sözlerini yineledi.

    Vahit Bıçak, Başbakanlık'ın, kararlarının bağlayıcılığının

olmadığını belirttiği Danışma Kurulu'ndan ''azınlık hakları''

konusunda bir rapor hazırlamasını istemediğini de kaydetti.

    Bıçak, ''Rapor Başbakan'a sunuldu mu?'' sorusunu ise sorunun

muhatabının kendisi olmadığını belirterek yanıtlamadı.

    Danışma Kurulu'nun ''azınlık hakları ve kültürel haklar''

raporunun sonuç bölümünde, şu görüşlere yer veriliyor:

    ''Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili yasalar, özgürlükçü,

çoğulcu ve demokratik bir içerikte ve toplumun örgütlü kesimlerinin

katılımıyla yeni baştan yazılmalıdır. Eşit haklı vatandaşlık

temelinde, farklı kimlik ve kültüre sahip kişilerin kendi kimliklerini

koruma ve geliştirme hakları (yayın, kendini ifade, öğrenim gibi)

güvence altına alınmalıdır.

    Tek kültürlü, ulus-devlet modelinin insan haklarını gözardı eden

boyutu yerine, 'Türkiyelilik' üst kimliği altında çok kültürlü yeni

bir toplum modeli benimsenecektir. Zorunlu değil, gönüllü

vatandaşlardan oluşan bu yeni toplumun, devletini çok daha büyük

istekle benimseyeceğine kuşku yoktur.'' 

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir