ENGLISH
  Güncelleme: 18/02/2020

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) Teklif Çağrısı: Avrupa Hafif Sanayi İnovasyonu ve Teknolojisi (ELIIT) Projesi

COSME Programı, KOBİ’lerin finansmana erişiminin arttırılmasını ve girişimciliğin teşvik edilmesini destekleyen bir programdır. Söz konusu program kapsamında KOBİ’ler ile yenilikçi paydaşlar arasında ortaklıkların geliştirilmesi ve arttırılmasını hedefleyen “ELIIT (European Light Industries Innovation and Technology Project) Projesi” teklif çağrısı yayımlanmıştır.

Teklif çağrısının amacı, tekstil, giyim, deri ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler ile yenilikçi ve yeni teknoloji sağlayıcıları (üniversiteler, teknoloji & inovasyon merkezleri, araştırma merkezleri, vb.) arasında ortaklık oluşturmaktır. Bu ortaklık ile birlikte ortaklıkların verimliliklerin arttırılması, kaynakların etkin bir şekilde kullanılması, yüksek katma değerli ürün ve hizmet yaratmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bu hedefle ortaklıklara, yeni ürün veya prototip geliştirmeleri için 70.000 Avro doğrudan ekonomik destek verilecek ve bunun yanı sıra teknoloji konularında danışmanlık hizmeti, networking (ağ oluşturma) faaliyetleri, fikri mülkiyet hakları alanlarındaki çalışmaları da teşvik edilecektir.

Teklif çağrısından yararlanılabilmesi KOBİ ve teknoloji sahibi/sağlayıcılar arasında kurulacak ortaklıklarla mümkün olabilmektedir. Birden fazla çağrıya çıkılacak olup, toplamda 25 ortaklık desteklenecektir.

Proje başvuruları için son tarih 17 Mart 2020’dir.

Proje başvuruları doğrudan “ELIIT EMS platform’’ üzerinden yapılacaktır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.


Güncelleme: 18/02/2020 / Hit: 5,998