ENGLISH
  Güncelleme: 29/07/2019

IPA Temel Haklar Alt Alanı

Avrupa Komisyonu tarafından sektörel yaklaşım çerçevesinde yürütülen ve 2014-2020 yıllarını kapsayan IPA II döneminde finanse edilen 9 sektörden biri Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar sektörüdür. AB üyelik süreci öncelikleri ve ulusal önceliklerimiz dikkate alınarak tespit edilen Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar sektörü, “Yargı ve Temel Haklar” ile “İçişleri” alt sektörlerine ayrılmıştır. Yargı ve Temel Haklar alt sektörü kapsamında yer alan Temel Haklar alt alanının eşgüdümü Daire Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir.

Temel Haklar Alt Alanına yönelik olarak üç adet alt eylem alanı belirlenmiştir:

Alt Eylem Alanı I: Temel Haklar Alanında Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi

Alt Eylem Alanı II: Temel Haklar Alanında Kurumlar ve Paydaşlararası Koordinasyonun Güçlendirilmesi

Alt Eylem Alanı III: Sosyal Olarak Korunmaya Muhtaç Grupların Korunması

Daire Başkanlığımız söz konusu alt eylem alanları çerçevesinde hayata geçirilecek olan projelere ilişkin programlama, izleme ve ilgili mercilere raporlama faaliyetlerinden sorumludur.

IPA II döneminde Temel haklar Alt Alanı kapsamında hayata geçirilen projeler aşağıda listelenmiştir:

2014 Programlaması

Proje Adı

Yararlanıcı

Modalite

Bütçe (avro)

Kalabalık Kontrolüne İlişkin Mülki İdare Amirlerinin ve Etkili Soruşturmaya İlişkin Mülkiye Müfettişlerinin Kapasitelerinin Artırılması

Mülkiye Teftiş Kurulu

Eşleştirme

1.500.000

Avrupa İnsan Hakları Standartları konusunda Barolar ve Avukatların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi

Türkiye Barolar Birliği

Doğrudan Hibe

3.500.000

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda İç Güvenlik Güçlerine Yönelik Sivil Gözetimin Güçlendirilmesi

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Doğrudan Hibe

5.400.000

 

2015 Programlaması

Proje Adı

Yararlanıcı

Modalite

Bütçe (avro)

Kamu Denetçiliği Kurumunun İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesindeki Rolünün Güçlendirilmesi

Kamu Denetçiliği Kurumu

Eşleştirme & Teknik Destek

2.000.000

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı İçin Bağımsız Bir Polis Şikâyet Komisyonu ve Şikâyet Sistemi

Mülkiye Teftiş Kurulu

Eşleştirme

2.000.000

Jandarma Genel Komutanlığı Bünyesindeki Kadın ve Çocuk Kısım Amirliklerinin Kapasitelerinin Artırılması

Jandarma Genel Komutanlığı

Eşleştirme & Tedarik

5.568.500

Temel Eğitim Kurumlarında Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi

Milli Eğitim Bakanlığı

Doğrudan Hibe

4.000.000


Güncelleme: 29/07/2019 / Hit: 1,986