T.C.

BAŞBAKANLIK

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 

Avrupa BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİ

tarama sürecİ

 ( Katılım müzakereleri ve tarama süreci hakkında özet bilgi )

 ( Tarama fasıllarına göre temasa geçilecek kurumların listesi )

 ( Müzakere sürecinde görev alan kurumların listesi )

 ( Tarama Toplantıları Takvimi )

                                                                                                                                                                                                           Son Güncelleme: 13.03.2007

Fasıl Başlığı

Tanıtıcı Toplantı

(Avrupa Komisyonu Sunuşları)

Ayrıntılı Toplantı

(Türk Tarafı Sunuşları)

Avrupa Komisyonunun soruları ve bunlara

Türk Tarafının cevapları

1- Malların Serbest Dolaşımı

16-20 Ocak 2006

20-24 Şubat 2006

Sorular ve Cevaplar

2- İşçilerin Serbest Dolaşımı

19 Temmuz 2006 11 Eylül 2006

Sorular ve Cevaplar

3- İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

21-22 Kasım 2005

19-20 Aralık 2005

Sorular ve Cevaplar

4- Sermayenin Serbest Dolaşımı

25 Kasım 2005

22 Aralık 2005

Sorular ve Cevaplar

5- Kamu Alımları

7 Kasım 2005

28 Kasım 2005

Sorular ve Cevaplar

6- Şirketler Hukuku

21 Haziran 2006 20 Temmuz 2006

Sorular ve Cevaplar

7- Fikri Mülkiyet Hukuku

6-7 Şubat 2006

2-3 Mart 2006

Sorular ve Cevaplar

8- Rekabet Politikası

8-9 Kasım 2005

1-2 Aralık 2005

Sorular ve Cevaplar

9- Mali Hizmetler

29-30 Mart 2006

2-3 Mayıs 2006

Sorular ve Cevaplar

10- Bilgi Toplumu ve Medya

12-13 Haziran 2006 13-14 Temmuz 2006

Sorular ve Cevaplar

11- Tarım ve Kırsal Kalkınma

5-8 Aralık 2005

23-26 Ocak 2006

Sorular ve Cevaplar

12- Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı 

9-15 Mart 2006

24 - 28 Nisan 2006

Sorular ve Cevaplar

13- Balıkçılık

24 Şubat 2006

31 Mart 2006

Sorular ve Cevaplar

14- Taşımacılık Politikası

26-29 Haziran 2006 25-28 Eylül 2006

Sorular ve Cevaplar

15- Enerji

15-17 Mayıs 2006

14-16 Haziran 2006

Sorular ve Cevaplar

16- Vergilendirme

6 -7 Haziran 2006

11-12 Temmuz 2006

Sorular ve Cevaplar

17- Ekonomik ve Parasal Politika

16 Şubat 2006

23 Mart 2006

Sorular ve Cevaplar

18- İstatistik

19-20 Haziran 2006 17-18 Temmuz 2006

Sorular ve Cevaplar

19- Sosyal Politika ve İstihdam

8-10 Şubat 2006

20-22 Mart 2006

Sorular ve Cevaplar

20- İşletmeler ve Sanayi Politikaları

27-28 Mart 2006

4-5 Mayıs 2006

Sorular ve Cevaplar

21- Trans-Avrupa Şebekeleri

30 Haziran 2006 29 Eylül 2006

Sorular ve Cevaplar

22- Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

11-12 Eylül 2006

9-10 Ekim  2006

Sorular ve Cevaplar

23- Yargı ve Temel Haklar

7-8 Eylül 2006

12-13 Ekim  2006

Sorular ve Cevaplar

24- Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

23-25 Ocak 2006

13-15 Şubat 2006

Sorular ve Cevaplar

25- Bilim ve Araştırma

20 Ekim 2005

14 Kasım 2005

Sorular ve Cevaplar

26- Eğitim ve Kültür

26 Ekim 2005

16 Kasım 2005

Sorular ve Cevaplar

27- Çevre

3-11 Nisan 2006

29 Mayıs - 2 Haziran 2006

Sorular ve Cevaplar

28- Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

8-9 Haziran 2006

6-7 Temmuz 2006

Sorular ve Cevaplar

29- Gümrük Birliği

31 Ocak - 1 Şubat 2006

13-14 Mart 2006

Sorular ve Cevaplar

30- Dış İlişkiler

10 Temmuz 2006

13 Eylül 2006

Sorular ve Cevaplar

31- Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

14 Eylül 2006

6 Ekim  2006

Bilgi Notu

32- Mali Kontrol

18 Mayıs 2006

30 Haziran 2006

Sorular ve Cevaplar

33- Mali ve Bütçesel Hükümler

6 Eylül 2006

4 Ekim 2006

Sorular ve Cevaplar

34- Kurumlar

   

Sorular ve Cevaplar

35- Diğer Konular

   

Sorular ve Cevaplar

  

----------------- o ----------------  

Ziyaretçi sayısı: Free Hit Counters