ENGLISH
  Güncelleme: 28/01/2020

Etik Komisyonu

5176 Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 13.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in, 29'ncu maddesi gereğince kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, etik uygulamaları değerlendirmek ve karşılaşılan etik sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak üzere, Bakanlığımız Etik Komisyonu kurulmuştur.

 

-- 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun [PDF - 206 KB]

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Hakkında Yönetmelik [PDF - 208 KB]

Etik Komisyon Başkan ve Üyeler [PDF - 170 KB] 

2004/27; Kamu Görevlileri Etik Kurulu Genelgesi  [PDF - 206 KB]

Etik Rehberi [PDF-2,037 mb]

Etik Sözleşmesi 
[PDF - 191 KB]

Etik Kurulu Çalışmaları [PDF - 198 KB]

2020 Etik Yönergesi [PDF - 198 KB]

 

--

 

 


Güncelleme: 28/01/2020 / Hit: 19,352