ENGLISH
  Güncelleme: 14/03/2018

Bölgesel İşbirliği İçin Avrupa Ekonomik Alanı ve Norveç Hibeleri Teklif Çağrısı

24 Ocak 2018 tarihinde AEA ve Norveç Hibeleri kapsamında, sınır ötesi ve bölgesel işbirliğini desteklemek amacıyla “Ortak Sorunlar-Paylaşılan Çözümler” başlıklı yeni bir hibe çağrısı açılmıştır.

Hibe programı kapsamında aşağıda belirtilen alanlarda bilgi ve iyi örneklerin paylaşımı ile kapasite geliştirme projeleri desteklenecektir:

  • Yenilikçilik, Araştırma, Eğitim ve Rekabet Edebilirlik,
  • Sosyal İçerme, Genç İstihdamı ve Yoksullukla Mücadele,
  • Çevre, Enerji, İklim Değişikliği ve Düşük Karbon Ekonomisi,
  • Kültür, Sivil Toplum, İyi Yönetişim, Temel Haklar ve Özgürlükler,
  • Adalet ve İçişleri.

Programın ilk çağrısının bütçesi 15 milyon avro olup her bir projenin bütçesi 1 milyon avrodan az olmayacaktır. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2018 olan çağrı kapsamındaki projelerin 2019’da başlaması beklenmektedir.

Program hakkında ayrıntılı bilgiye https://eeagrants.org/regionalcooperation internet adresinden ulaşılabilmektedir.


Güncelleme: 14/03/2018 / Hit: 2,226