ENGLISH
  Güncelleme: 13/07/2020

Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı Sözlü Giriş Sınavı Duyurusu

8 Mart 2020 tarihinde yapılan Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı Yazılı Giriş Sınavı sonuçlarına göre Sözlü Sınava katılmaya hak kazanan 38 adayın Sözlü Sınavı’na giriş tarih ve saatlerini gösterir liste ekte sunulmuştur. (Liste için tıklayınız) Sözlü Sınav, 2-3 Eylül 2020 tarihlerinde AB Başkanlığı’nda yapılacaktır. 
 
Listede isimleri yer alan adayların; belirtilen gün ve saatte Avrupa Birliği Başkanlığı/ Mustafa Kemal Mahallesi 2082.Cadde No: 5 Çankaya/ANKARA adresinde hazır bulunmaları, ayrıca Sözlü Sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 
 
Sözlü Giriş Sınavı’nda; adayın AB ve mezun olduğu alanla ilgili bilgi birikimi, yabancı dili kullanabilme düzeyi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı değerlendirilecek olup Sözlü Giriş Sınavı’nda başarı notu 100 puan üzerinden en az 70 puandır. 
 
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalaması alınarak Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecek ve adaylar nihai notlarına göre sıralamaya tâbi tutulacaktır. 
 
Adayların, Sözlü Sınav saatinden en az yarım saat önce Başkanlığımızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
 
Saygıyla duyurulur. 
 
 
   
 
 
 
YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:5 Çankaya / ANKARA Güncelleme: 13/07/2020 / Hit: 9,096