ENGLISH
  Güncelleme: 11/12/2017

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Ömer Çelik'in 5 Haziran Dünya Çevre Günü Münasebetiyle Yayımladığı Mesaj

Dünya Çevre Günü, İsveç’in Stockholm kentinde 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansından bu yana, her yıl 5 Haziran tarihinde, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık yaratılması ve eylemde bulunulması amacıyla kutlanmaktadır.

2016 Dünya Çevre Günü’nün yaban hayatının korunmasına yönelik olarak belirlenen “Yaban Hayatla Hayata” sloganı kapsamında, yaban hayvanları ve bitkilerinin kaçakçılığına sıfır tolerans gösterilmesi çağrısında bulunulmaktadır.

Ulusal veya yerel ölçekte tehdit veya tehlike altında olan nadir, endemik ya da kültürel-ekonomik değeri haiz türler ile habitatlarının korunması ve geliştirilmesine yönelik kamu kurumları, üniversiteler ve çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından birçok çalışma yürütülmekte olup, envanter sistemleri aracılığıyla ilgili tür ve habitatların takibi yapılmaktadır. Kamu kurumları tarafından AB hibelerinden yararlanılarak gümrük noktalarında yasadışı bitki ve hayvan ticaretine yönelik ciddi kontroller yapılmaktadır. Ayrıca, zengin biyolojik çeşitliliğimizin korunması ve geliştirilmesi hususunda birçok uluslararası sözleşmeye taraf olunmuştur.

Türkiye, 21 Aralık 2009 tarihinde müzakerelere açılan “Çevre ve İklim Değişikliği” Faslı kapsamında atık yönetimi, hava kalitesi, endüstriyel kirlilik ve risk yönetimi, yakıt kalitesi gibi “doğa koruma” alanında da Avrupa Birliği müktesebatını uyumlaştırmak ve uygulamak konusunda üzerine düşeni yapmaktadır. Sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi, hayat kalitesinin arttırılması ancak doğal kaynakların korunması ve temiz bir çevre ile mümkündür. Bu kapsamda, ülkemizde AB müktesebatına uyum sağlanması ile halkımızın yaşam kalitesinin artırılması yönünde önemli adımlar atılmıştır.

Ülkemiz, her alanda olduğu gibi, doğal ve kültürel değerlerimizin gelecek nesillere bozulmadan aktarılması konusunda da üzerine düşenleri kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.

 



Güncelleme: 11/12/2017 / Hit: 5,172