ENGLISH
  Güncelleme: 11/12/2013

VABPRO Şehir Eşleştirme Programının İkinci Aşaması Başladı

Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi kapsamında gerçekleştirilen Şehir Eşleştirme Programının ikinci aşaması 11 Aralık 2013 tarihi itibariyle başlamıştır. Pilot valiliklerin AB üye ülkelerindeki muadil kurumları ile AB müktesebatının yerel uygulamalarına yönelik ortaklıklar kurmalarının hedeflendiği Şehir Eşleştirme Programının birinci aşamasında pilot valilikler tarafından hazırlanmış olan Bilgi Formları doldurularak Avrupa Birliği Bakanlığına iletilmiştir.

Programın ikinci aşaması ise AB yerel/bölgesel yönetimlerine yönelik 2 aşamalı bir başvuru sürecinden oluşmaktadır. İlk olarak AB yerel/bölgesel yönetimleri 13 Ocak 2014 tarihine ön başvurularını tamamlayacaklardır. 17 Ocak 2014 tarihinde ise AB yerel/bölgesel yönetimlerine yönelik tam teklif çağrısı yayınlanacak ve 31 Ocak 2014 tarihinde başvurular sona erecektir. Başvurular sonucu belirlenecek AB yerel/bölgesel yönetimleri ve 20 pilot valilik 2014 yılının Mayıs ayında düzenlenecek "Türkiye-AB Ağ Oluşturma Konferansı"nda bir araya gelecekler ve belirledikleri konular üzerinde eşleşmeler gerçekleşecektir.

Program kapsamında eşleşen kurumlar karşılıklı çalışma ziyaretleri gerçekleştirecek ve AB müktesebatının yereldeki uygulamalarına yönelik ortak faaliyetler yürüteceklerdir.

Şehir Eşleştirme Programı hakkında detaylı bilgi ve ilgili belgeler için tıklayınız


Güncelleme: 11/12/2013 / Hit: 10,310