ENGLISH
  Güncelleme: 08/11/2013

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu III Siyasi Kriterler Hibe Programının Teklif Çağrısı Yeniden Yayınlandı

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Türkiye ve AB sivil toplumları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen “AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu III Siyasi Kriterler” hibe programının teklif çağrısı 7 Kasım 2013 tarihi itibarıyla yeniden yayınlanmıştır. Hibe programı kapsamında “Siyasi Kriterler” alanında sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirilecek projelere toplam 6.150.000 Avro destek sağlanacaktır.

“Siyasi Kriterler” bileşeni altında, ayrımcılıkla mücadele, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının AB’nin siyasi konularla ilgili politikalarını daha yakından tanıması ve AB sivil toplum aktörleri ile karşılıklı deneyim paylaşımında bulunması hedeflenmektedir.

Türkiye ve AB üye ülkelerinde; demokrasi, yargı, temel haklar ve özgürlükler, sosyal diyalog ve dayanışma, kültür, göç ve sığınma konularında çalışan dernek ve vakıfların başvuru sahibi ve eş-başvuran olabileceği hibe programı kapsamında, üniversiteler (yalnızca araştırma merkezleri ve düşünce kuruluşları), barolar, işveren sendikaları, işçi ve memur sendikaları, belediye ve belediye birlikleri ve il özel idareleri (6360 ve 6447 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince Mart 2014’te tüzel kişilikleri kaldırılacak olan 30 ildeki İl Özel İdareleri hariç) eş-başvuran olarak projelerde yer alabilecektir.

Son başvuru tarihi 23 Aralık 2013 olan Siyasi Kriterler hibe programından faydalanılabilmesi için, projelerde Türkiye ve AB’deki kuruluşlar arasında ortaklık kurulması şartı bulunmaktadır. Bu doğrultuda, hibe programına başvuru yapacak olan Türkiye’deki başvuru sahiplerinin AB üyesi ülkelerindeki kuruluşlarla, AB üyesi ülkelerdeki başvuru sahiplerinin ise Türkiye’deki kuruluşlarla uygun ortaklıklar kurmaları gerekmektedir. Ortak bulma sürecinin kolaylaştırılması adına, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından online “Ortak Arama ve Eşleştirme Aracı” geliştirilmiştir.

20 Mayıs 2013 tarihinde ilana çıkılan ancak 27 Ağustos 2013 tarihinde iptal edilen Sivil Toplum Diyaloğu III Siyasi kriterler hibe programı için farklı bir numara (EuropeAid/135252/M/ACT/TR) ile tekrar teklif çağrısına çıkılmıştır. İlk teklif çağrısı için sunulan başvurular, yeni açılan teklif çağrısı kapsamında değerlendirilmeyecek olup, ilgililerin yeni yayınlanan ve değişiklikler içeren Hibe Başvuru Rehberini inceleyerek, yeni başvuru sunmaları gerekmektedir.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi, başvuru dokümanları, Ortak Arama ve Eşleştirme Aracı hakkında bilgi www.cfcu.gov.tr; www.csdproject.net internet sitelerinde yer almaktadır.


Güncelleme: 08/11/2013 / Hit: 9,617