ENGLISH
  Güncelleme: 26/06/2013

* Valilikler için Kapasite Geliştirme Faaliyetleri ve İhtiyaç Analizi Çalıştayı Düzenlendi

Avrupa Birliği Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu “Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi”(VABpro) kapsamında 26 Haziran 2013 tarihinde, Ankara’da pilot illerden gelen vali yardımcılarının ve valilik AB birimi temsilcilerinin katıldıkları “Kapasite Geliştirme Faaliyetleri ve İhtiyaç Analizi Çalışması Çalıştayı” düzenlendi.

 

Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcilerinin de katıldıkları VABpro “Kapasite Geliştirme Faaliyetleri ve İhtiyaç Analizi Çalışması Çalıştayı”nın ilk bölümünde Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu katılımcılar ile paylaşıldı ve grup çalışmaları ile illerden gelen temsilcilerin raporla ilgili görüşleri alındı. Çalıştayın ikinci bölümünde, katılımcılarla “Kapasite Geliştirme Faaliyetleri Teklif Çağrısı” paylaşıldı. Bu teklif çağrısı ile, pilot illerinden proje kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetler konusunda fikir üretmeleri ve bunları sunmaları bekleniyor.

VABpro, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında, Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde gerçekleştirilen reformların tam olarak hayata geçirilmesi, takibinin sağlanması ve halk nezdinde AB’ye üyelik sürecinin daha sağlıklı anlaşılabilmesi amacıyla geliştirilmiştir ve Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından illere yönelik olarak uygulanmış ve uygulanmakta olan diğer projeleri tamamlayıcı niteliktedir. Avrupa Birliği Bakanlığı koordinasyonunda 20 pilot ilde (Adıyaman, Aksaray, Amasya, Antalya, Bartın, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Manisa, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova) 2 yıl süreyle uygulanacak projenin toplam bütçesi 1.950.000 Avro’dur. Projenin en önemli faaliyetlerinden biri olan Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması Nisan-Mayıs 2013 tarihlerinde projenin 20 pilot ili ziyaret edilerek tamamlandı. Avrupa Birliği Bakanlığı ve Proje Teknik Destek Ekibi uzmanları tarafından gerçekleştirilen ziyaretler sırasında mülakat, anket, bilgilendirme toplantıları ve odak grup toplantıları ile illerin AB konularındaki öncelikli eğitim ihtiyaçları belirlendi. Eğitim İhtiyaç Analizinin amacı, çalışma sonunda ortaya çıkacak ihtiyaçlar ışığında 20 pilot ile yönelik gerçekleştirilecek “Kapasite Geliştirme Faaliyetleri İş Planı”nın oluşturulması ve proje faaliyetlerinin bu ihtiyaçlara göre uygulanmasıdır.

 

Detaylı Bilgi:

www.vabpro.org


Güncelleme: 26/06/2013 / Hit: 7,100