ENGLISH
  Güncelleme: 17/06/2013

* VABpro AB Uzmanlık Eğitimi Programı Tamamlandı


VABpro AB Uzmanlık Eğitimi Programı Tamamlandı

“Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi” (VABpro) kapsamında düzenlenen “AB Uzmanlık Eğitimi Programı”nın ilk bölümü 27-31 Mayıs 2013, ikinci bölümü ise 10-14 Haziran 2013 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirildi. Programın ilk bölümünde “AB’nin Tarihsel Gelişimi”, “AB Hukuku”, “AB Kurumsal Yapısı”, “AB Ekonomik Bütünleşmesi”, “AB Bölgesel, Çevre, Gıda Güvenliği ve Kırsal Kalkınma Politikaları”, “AB-Türkiye İlişkileri” ve “AB Müzakere Süreci” ana başlıklarında verilen seminerlerin yanı sıra simülasyonlar ve interaktif oturumlar düzenlendi. İkinci bölümde ise Türkiye’nin AB İletişim Stratejisi”, “AB’nin Gündelik Hayata Etkisi”, “Basında Türkiye-AB İlişkileri”, “Türkiye-AB İlişkilerinde Kamuoyu”, “AB’de Yerel Yönetimler”, “AB Eğitim ve Gençlik Programları” başlıklarında sunumlar yapıldı. Program kapsamında ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Sayın Atila Eralp’in başkanlığını yaptığı, Macaristan Ankara Büyükelçisi Sayın Dr. Janos Hovari, Ankara Kalkınma Ajansı İş Geliştirme ve Strateji Birim Başkanı  Sayın Dr. Derya Çağlar ve Hürriyet Online Ankara Temsilcisi Sayın Zeynep Gürcanlı’nın panelist oldukları “Yerelden Genele Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri” paneli gerçekleştirildi. Eğitimin son iki gününde AB hibe programlarının yapısı ve proje hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar değerlendirildi, katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Program, her biri konusunda uzman kişiler ve akademisyenler tarafından gerçekleştirildi. 

“AB Uzmanlık Eğitimi Programı” 14 Haziran 2013 Cuma günü Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Sayın Bülent Özcan ve ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi Direktörü Sayın Prof Dr.Atila Eralp'in katılımcılara sertifikalarını vermesiyle tamamlandı.

VABpro, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında, Avrupa Birliğine katılım sürecinde gerçekleştirilen reformların tam olarak hayata geçirilmesi, takibinin sağlanması ve halk nezdinde AB’ye üyelik sürecinin daha sağlıklı anlaşılabilmesi amacıyla geliştirilmiştir ve Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından illere yönelik olarak uygulanmış ve uygulanmakta olan diğer projeleri tamamlayıcı niteliktedir. Avrupa Birliği Bakanlığı koordinasyonunda 20 pilot ilde (Adıyaman, Aksaray, Amasya, Antalya, Bartın, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Manisa, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova) 2 yıl süreyle uygulanacak projenin toplam bütçesi 1.950.000 Avro’dur. 

VABpro’nun en önemli faaliyetlerinden biri olan “AB Uzmanlık Eğitimi Programı” ve projenin diğer faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi, yayınlar ve videolar www.vabpro.org adresinde yer almaktadır.

 


Güncelleme: 17/06/2013 / Hit: 7,142