ENGLISH
  Güncelleme: 29/05/2013

* İhtiyacı Merkez Değil, Eğitimi Alacaklar Belirledi

 İhtiyacı Merkez Değil, Eğitimi Alacaklar Belirledi

Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması sonlandı.

“Avrupa Birliği süreci Yerelde Başlar” yaklaşımı ile yürütülen “Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi (VAB PRO)” Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması 15-16 Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleşen Denizli ziyareti ile sona erdi. Mart – Mayıs ayı arasında gerçekleşen çalışma sırasında 20 il ziyaret edildi. AB Bakanlığı ve Teknik Destek Ekibi uzmanları tarafından gerçekleştirilen ziyaretler sırasında mülakat, bilgilendirme toplantıları ve odak grup toplantıları ile illerin AB konularındaki öncelikli eğitim ihtiyaçları belirlendi.

“Eğitim İhtiyaç Analizi çalışması sonunda ortaya çıkacak ihtiyaçlar ışığında 20 ile yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Pilot iller, Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuç Raporunda yer alan ihtiyaçlar ve öncelikler paralelinde AB Bakanlığı tarafından çıkılacak faaliyet teklif çağrısına faaliyet tekliflerini sunacaklar. 


Güncelleme: 29/05/2013 / Hit: 6,180