ENGLISH
  Güncelleme: 03/05/2013

* SEI VALİLİKLER PROJESİ: Karaman Eğitim İhtiyaç Analizi

“Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi (VABpro)” kapsamında Karaman Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması 29-30 Nisan 2013 tarihlerinde gerçekleştirildi. Avrupa Birliği Bakanlığı ve Teknik Destek Ekibi uzmanı tarafından gerçekleştirilen mülakat, bilgilendirme toplantıları ve odak grup toplantıları ile Karaman ilinin AB konularındaki öncelikli eğitim ihtiyaçları belirlenmeye çalışıldı. 

Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması kapsamında İl Daimi Temas Noktası Vali Yardımcısı Sayın Muammer BALCI, Karaman Belediye Başkanı Sayın Dr. Kamil UĞURLU, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sayın Salih BALDIZ, Karaman Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Sayın Behiye KIZILÖZ TUMAN, Mevlana Kalkınma Ajansı Karaman Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sayın Turgut YOKUŞ, ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi temsilcileri ile mülakatlar gerçekleştirildi. 

Mülakatlar ve odak grup toplantıları sırasında Karaman’daki AB faaliyetleri hakkındaki ihtiyaçlar ve ilgili aktörlerin AB konularında karşılaştığı zorluklar değerlendirildi.

İhtiyaç Analizi çalışması diğer illerde de uygulandıktan sonra ortaya çıkacak ihtiyaçlar ışığında 20 ile yönelik Kapasite Geliştirme Faaliyetleri İş Planı oluşturulacak ve proje faaliyetleri bu ihtiyaçlara göre uygulanacak.


Güncelleme: 03/05/2013 / Hit: 6,205