ENGLISH
  Güncelleme: 15/04/2013

* SEI VALİLİKLER PROJESİ: Strateji Belgesi

Amaç: AB ile ilgili konularda kapasitenin güçlendirilmesine yönelik yerel düzeyde uygulanabilecek uzun vadeli bir strateji hazirlamaktir.

Faaliyetin Kapsami: Projenin ikinci yilindan itibaren Avrupa Birligi Bakanligi’nin koordinasyonunda olusturulacak olan ve içerisinde konunun uzmanlari ile akademisyenlerin de yer alacagi “Çalisma Gruplari” araciligiyla “Yerelde AB Isleri ve AB Fonlarinin Yönetimi Için Kapasitenin Güçlendirilmesi” konulu bir strateji belgesi hazirlanacaktir. 


Güncelleme: 15/04/2013 / Hit: 6,261