ENGLISH
  Güncelleme: 15/04/2013

* SEI VALİLİKLER PROJESİ: Kapasite Geliştirme Faaliyetleri

Proje ihtiyaç analizi çalışmasının sonuçlarından yararlanılarak illerin AB ile ilgili ihtiyaçları paralelinde oluşturulacak iş planı kapsamında “Kapasite Geliştirme Faaliyetleri” gerçekleştirilecektir.

Kapasite Geliştirme Faaliyetleri seminer, konferans veya çalıştay düzenlenmesi, ulusal/uluslararası uzmanlık desteği, fizibilite çalışmaları veya strateji hazırlama faaliyetleri, staj ve işbaşı eğitimleri, iletişim faaliyetleri, vb. etkinlikler olabilecektir. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yayınlanacak bir teklif çağrısı yoluyla pilot illerden gelen fikirler değerlendirilecek ve desteklenecek faaliyetler belirlenecektir.


Güncelleme: 15/04/2013 / Hit: 6,095