ENGLISH
  Güncelleme: 21/03/2013

* AER Çalıştayı İsviçre'de Yapıldı

Edirne İl Özel İdaresi’nin 2010 yılından beri üye olduğu, yerinde hizmet ve bölgesel politika ilkelerini teşvik etmek, Avrupa Kurumları içerisinde bölgelerin politik etkisini arttırmak, Avrupa genişlemesi ve küreselleşme sürecinde bölgeleri desteklemek, daha geniş bir Avrupa ve ötesi için bölgeler arası işbirliğine destek olmayı amaçlayan AER (Avrupa Bölgeler Asamblesi) çalıştayı İsviçre’nin Fribourg kentinde yapıldı.
AER’e üye 34 ülkede / 270 bölgeden seçilen 16 pilot bölgenin yaşam standartlarını ölçmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen bu çalıştaya Edirne’yi temsilen Vali Hasan Duruer katıldı. Bölgelerden alınan veriler doğrultusunda, sürdürülebilir kalkınma ve yaşam standardının artırılmasına yönelik verilebilecek katkıların müzakere edildiği çalıştayda bölgelerin kıyaslaması yapılarak sürdürülebilir kalkınmaya ulusal düzeyde nasıl destek olabileceği, geliştirilebilecek stratejilerin neler olabileceği konuları görüşüldü. 16 Pilot bölge arasında yapılan ideal yaşam indexi değerlendirmesinde Edirne’ye ait verilerin Brüksel’den dahi iyi olduğu görüldü.

AER Çalıştayı İsviçre'de Yapıldı


Güncelleme: 21/03/2013 / Hit: 5,508