ENGLISH
  Güncelleme: 05/02/2013

* “Dünyamız Ağlamasın” Projesi Sona Erdi

Edirne Valiliği Genç Gönüllüler Grubu’nun "Dünyamız Ağlamasın" projesin faaliyetleri 1 Şubat 2013 tarihinde sona erdi. Edirne ilinde gençlerin ve çocukların karıştığı suç oranına dikkat çekmeyi amaçlayan proje ekibi gençleri, suç oranının azaltılması için bilinçlendirici faaliyetler yapmış, ilde yaşayan bireylerin eğitim, çevre, güvenlik, demokrasi ve insan hakları konularında bilinçlenmelerini sağlamış, daha yaşanabilir bir ortama kavuşmak için her türlü çabanın birleştirilmesi için çalışmışlardır.

 “Dünyamız Ağlamasın” Projesi Sona Erdi

Ayrıca “Dünyamız Ağlamasın” Gençlik Projesi ekibi, gençlerin ve toplumdaki tüm bireylerin sorumluluk alma isteklerini arttırmayı, kültürel çeşitliliğe saygı duymayı, ayrımcılıkla mücadeleyi, aktif bir vatandaş olma yolunda tüm bireylerin yeni bilgi ve yetenek kazanmalarını, Avrupa Birliği'ne üye ülkeler ve AB eğitim öncelikleri hakkında bilgi edinmelerini, takım çalışması yolu ile yaratıcılık ve girişimciliği arttırmayı, böylelikle yerele katkı sağladıklarını ifade etmişlerdir.

Proje ekibi; gençleri suça iten sosyal, psikolojik, ailevi, ekonomik, kültürel ve bunlara bağlı birçok nedeni araştırdıklarını, soruna çözüm getirilmesi, suçu oluşturan etmenlerin irdelenmesi ve ortadan kaldırılmasını hedeflediğinden, düzenledikleri toplantı ve seminerlere konu ile ilgili uzmanların konuşmacı olarak katılımını sağlamış, Edirne halkına bireysel veya kurumsal olarak başvuruda bulunabilecekleri Avrupa Birliği Hibe Programları hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir.


Güncelleme: 05/02/2013 / Hit: 5,678