ENGLISH
  Güncelleme: 03/01/2013

* ABEM Okul Ziyaretlerine Başladı

Edirne Valiliği Avrupa Birliği Eşgüdüm Merkezi tarafından 02.01.2013 Çarşamba günü Edirne Lisesi’nde düzenlenen ve okul yönetici ve öğretmenlerinin katıldıkları toplantıda, ABEM Program Sorumlusu Yalçın YILDIRIM tarafından  Gençlik Programı- Gençlik Girişimleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Ayrıca örnek başvuru formu incelenmiş, proje hazırlama kriterleri üzerinde durulmuştur.

ABEM Okul Ziyaretlerine Başladı

Toplantının amacı; ildeki tüm kurum ve kuruluşlar arasında iletişim, işbirliği ve eşgüdümü sağlamak, sahip olunan deneyim ve bilgiyi bu kurum ve kuruluşlara aktarmak, AB fonlarını kullanarak Ulusal ve Uluslararası projeler oluşturulmasını teşvik etmektir. 


Güncelleme: 03/01/2013 / Hit: 5,000