ENGLISH
  Güncelleme: 18/10/2012

* Genç Gönüllüler Grubu’ndan Ziyaret

“Edirne Valiliği Genç Gönüllüler Grubu’nun” Mayıs 2012 döneminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı) tarafından kabul edilen ve hibe desteği sağlanan Gençlik Programı- Ulusal Gençlik Girişimleri “Dünyamız Ağlamasın” isimli projesinin Edirne’de uygulanması Ekim 2012 tarihinde başlamıştır. Bu vesile ile proje ekibi gençleri Vali Yardımcısı Dr. Ayhan ÖZKAN’a makamında bir ziyaret gerçekleştirdi ve proje faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Dr. Ayhan ÖZKAN, gençleri bundan sonra da proje hazırlama konusunda teşvik etti ve AB Hibe Programlarından tüm bireylerin yararlanması gerektiğini belirtti.

Genç Gönüllüler Grubu’ndan Ziyaret

Proje ekibi içerisinde yer alan 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi 16 genç ve Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 1 genç ile Edirne Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nden gönüllü gençler, bu proje ile Edirne İlinde gençlerin ve çocukların karıştığı suçlara dikkat çekecek, suç oranının azaltılması için tüm bireyleri bilinçlendirici faaliyetler yapacak, Edirne’de yaşayan bireylerin eğitim, çevre, güvenlik, demokrasi ve insan hakları konularında bilinçlenmelerinin sağlanması, daha yaşanabilir bir ortama kavuşmak için her türlü çabanın birleştirilmesi için çalışacaklardır.

Ayrıca “Dünyamız Ağlamasın” isimli Gençlik Projesi ekibi, gençlerin ve toplumdaki tüm bireylerin sorumluluk alma isteklerini arttırmayı, kültürel çeşitliliğe saygı duymayı, ayrımcılıkla mücadeleyi, aktif bir vatandaş olma yolunda tüm bireylerin yeni bilgi ve yetenek kazanmalarını, Avrupa Birliği'ne üye ülkeler ve AB Eğitim öncelikleri hakkında bilgi edinmelerini, takım çalışması yolu ile yaratıcılık ve girişimciliği arttırmayı, böylelikle yerele katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etmişlerdir.

Proje ekibi; gençleri suça iten sosyal, psikolojik, ailevi, ekonomik, kültürel ve bunlara bağlı birçok nedenin araştırılarak soruna çözüm getirilmesini, suçu oluşturan etmenlerin irdelenmesi ve ortadan kaldırılmasını hedeflediğinden, düzenleyecekleri toplantı ve seminerlere konu ile ilgili uzmanların konuşmacı olarak katılımını sağlayacak, Edirne halkına bireysel veya kurumsal olarak başvuruda bulunabilecekleri Avrupa Birliği Hibe Programları hakkında bilgiler verecektir.


Güncelleme: 18/10/2012 / Hit: 6,766