ENGLISH
  Güncelleme: 26/09/2012

* Ortak İzleme Komitesi (JMC)Toplantısı İğneada’da Yapıldı

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Ortak İzleme Komitesi (JMC) toplantısı 13 Temmuz 2012’de İğneada’da gerçekleştirildi. Her iki ülkenin JMC üyeleri ile ulusal ve bölgesel diğer ekonomik, sosyal ve çevresel partnerler toplantıya katılım sağladı.                  

Toplantı, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı  M. Süreyya Süner’in ve Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı  Nikolay Nankov’un konuşmalarıyla açıldı. 

İkinci Proje Duyurusu kapsamındaki 45 proje önerisinin, toplamda 13,1 Milyon Avro ile finansmanları onaylanmıştır. Projeler, sosyal ve ekonomik gelişme için ortak girişim ve pratiklerin gerçekleşmesine ve sınır-ötesi bölgede yaşam kalitesinin arttırılmasına olanak sağlamayı amaçlamaktadır.

İkinci Teklif Duyurusu kapsamındaki projelerin karşılaştırmalı değerlendirmesini takiben toplantıda, Birinci Teklif Duyurusu kapsamındaki projelerin analiz sonuçları ve Üçüncü Teklif Duyurusu’nun ise hazırlıkları gibi konular da tartışılmıştır.

Toplantıda ayrıca Üçüncü Proje Duyurusu’nun hedeflenen dönemi konusundaki öneriler gözden geçirilerek duyurunun 2013 yılının ilk çeyreğinde yapılması karara bağlanmıştır.

Ortak İzleme Komitesi (JMC)Toplantısı İğneada’da Yapıldı


Güncelleme: 26/09/2012 / Hit: 5,551