ENGLISH
  Güncelleme: 26/06/2012

* Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü AB Gençlik Projesi Kabul Edildi

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Avrupa Birliği Gençlik Programı Alt Eylem 1.1. Çok Taraflı Uluslararası Gençlik Değişimi Projesi “Yoksulluğu Birlikte Yenelim (Defeat Poverty Together)” , Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından kabul edilerek uygulanmaya başlanmıştır.

Proje kapsamında, proje sahibi Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, 6 ülke gençleri, (Türkiye, Almanya, İtalya, Polonya, Bulgaristan ve Litvanya) Edirne’de 18-27 Haziran tarihleri arasında 10 günlük bir program dahilinde faaliyetler yürütecekler. Bu faaliyetler sırasında, dünyada yoksulluğun nedenleri, yoksullukla mücadele yöntemleri, sosyal dışlanmanın önlenmesi, gençlere düşen görevler, Avrupa Birliği’nin bugünü ve yarını, gençlerin rolü gibi konularda toplantılar aracılığı ile fikir alışverişinde bulunularak, kamuoyu dikkati konuya çekilecektir. Bunların yanı sıra, sanatsal ve sportif faaliyetler, kültürel ziyaretler ve köy ziyaretleri ile imece çalışmaları yapılacaktır.

Proje ile katılımcı gençlerin yoksulluk ile mücadele ve sosyal dışlanmanın önlenmesi konularında bilgi ve hassasiyetlerinin artırılması, kamuoyu dikkatinin bu önemli konuya çekilmesi, Avrupa Birliği ekseninde ülkeler ve gençler arasında dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve nihayetinde ortak ülkelerin kültürel değerlerinin paylaşılarak kültürel farkındalığın geliştirilmesi hedeflenmiştir. 


Güncelleme: 26/06/2012 / Hit: 6,096