ENGLISH
  Güncelleme: 11/06/2012

* ABEM AB Hibe Programlarını Meriç’te Anlattı

Edirne Valiliği Avrupa Birliği Eşgüdüm Merkezi tarafından 8 Haziran 2012 Cuma günü Meriç ilçesinde Vali Yardımcısı Dr. Ayhan ÖZKAN başkanlığında düzenlenen, Meriç Kaymakam V. Uğur KOLSUZ’un ve ilçede bulunan kurumların çalışanlarının katıldıkları toplantıda, Türk Ulusal Ajansı Programları Tanıtımı ve ABEM Görev ve Esasları Sunumu – TUBİTAK 7. Çerçeve Programı, Avrupa Bölgeler Asamblesi-AER, Avrupa Kıyı Bölgeleri Konferansı-CPMR-Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyalogu II-Kültür Programı-Progress Programı ve MFİB-Merkezi Finans İhale Birimi hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Meriç Bilgilendirme Toplantısı

Toplantının amacı; ildeki tüm kurum ve kuruluşlar arasında iletişim, işbirliği ve eşgüdümü sağlamak, sahip olunan deneyim ve bilgiyi bu kurum ve kuruluşlara aktarmak, AB fonlarını kullanarak Ulusal ve Uluslar arası projeler oluşturulmasını teşvik etmektir. Başvuru yapılabilecek Avrupa Birliği Hibe Programları hakkında bilgi verilmiştir. Proje türleri, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar hakkında da bilgi verilmiştir. Bu toplantıda toplam 70 kişi bilgi sahibi olmuştur. 


Güncelleme: 11/06/2012 / Hit: 4,983