ENGLISH
  Güncelleme: 24/05/2012

* ABEM Hizmetiçi Eğitim İçin İpsala ve Havsa’da…

Edirne Valiliği Avrupa Birliği Eşgüdüm Merkezi tarafından 26 Nisan 2012 tarihinde Havsa ilçesinde ve 18 Mayıs 2012 taraihinde İpsala ilçesinde Vali Yardımcısı Dr. Ayhan ÖZKAN başkanlığında düzenlenen, İpsala Kaymakamı Mehmet Ali GÜRBÜZ’ün ve ilçede bulunan kurumların çalışanlarının katıldıkları toplantıda, Türk Ulusal Ajansı Programları Tanıtımı ve ABEM Görev ve Esasları Sunumu ( Yalçın YILDIRIM ) yapılmış – TUBİTAK 7. Çerçeve Programı, Avrupa Bölgeler Asamblesi-AER, Avrupa Kıyı Bölgeleri Konferansı-CPMR-Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyalogu II-Kültür Programı-Progress Programı ve MFİB-Merkezi Finans İhale Birimi (Gülşah MERT BAŞAR )  hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Havsa Bilgilendirme Toplantısı

Toplantıların amacı; ildeki tüm kurum ve kuruluşlar arasında iletişim, işbirliği ve eşgüdümü sağlamak, sahip olunan deneyim ve bilgiyi bu kurum ve kuruluşlara aktarmak, AB fonlarını kullanarak Ulusal ve Uluslar arası projeler oluşturulmasını teşvik etmektir. Başvuru yapılabilecek Avrupa Birliği Hibe Programları hakkında bilgi verilmiştir. Proje türleri, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar hakkında da bilgi verilmiştir. Havsa’daki bilgilendirme toplantısına 61 kişi, İpsala’daki toplantıya ise 102 kişi katılmıştır.

 İpsala Bilgilendirme Toplantısı


Güncelleme: 24/05/2012 / Hit: 5,052