ENGLISH
  Güncelleme: 24/07/2013

İstanbul AB'ye Hazırlanıyor

İSTANBUL AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROJE HABERLERİ

* İstanbul AB’ye Hazırlanıyor Projesi-Şehir Eşleştirme Programı AB Yerel Yönetimleri İçin Başvuru Çağrısı Yayınlanmıştır

İstanbul AB'ye Hazırlanıyor Projesi-Şehir Eşleştirme Programı Kazanan İlçeler Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

* İstanbul AB’ye Hazırlanıyor Projesi-Şehir Eşleştirme Programı Başvuru Çağrısı Sonuçları Açıklandı

* İstanbul AB’ye Hazırlanıyor Projesi Şehir Eşleştirme Programı Tanıtım Toplantısı Yapıldı

* İstanbul AB’ye Hazırlanıyor Projesi-Şehir Eşleştirme Programı Başvuru Çağrısı Yayınlanmıştır

* İstanbul AB’ye Hazırlanıyor Projesi Protokol İmza Töreni Gerçekleştirildi

* İstanbul Avrupa Birliği’ne Hazırlanıyor Basın Duyurusu

Avrupa Birliği Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği içerisinde yürütülecek “İstanbul AB’ye Hazırlanıyor Projesi” ile İstanbul’da valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimlerin AB ile ilgili konularda yeterli bilgi ve kapasiteye sahip olmasına, AB müktesebatının yerel düzeyde doğru ve etkin olarak uygulanabilmesine, yerel yönetimlerin ve yerelde hizmet veren kurumların Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini destekler nitelikte hareket edebilmesine ve AB’nin bu süreçte sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

“İstanbul AB’ye Hazırlanıyor Projesi” Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ, İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni MUTLU İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Kadir TOPBAŞ tarafından 26 Nisan 2012 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda imzalanan işbirliği protokolü ile hayata geçirilmiştir.

İstanbul AB’ye Hazırlanıyor Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler:

*  İstanbul ilindeki 39 ilçede AB ile ilgili çalışmaların yürütülmesine destek olmak amacıyla Bakanlık tarafından her bir ilçeden sorumlu bir uzman/uzman yardımcısı görevlendirilmiştir.

*  Kaymakamlık ve ilçe belediyeleri personeline yönelik “AB Üyelik Süreci ve AB Hibe Programları” temalı bir eğitim programı düzenlenmektedir.

*  Kaymakamlık ve ilçe belediyelerinin, AB üyesi ülkelerdeki muadil kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapabilmelerini sağlamak amacıyla “Şehir Eşleştirme Programı” başlatılmıştır.

*  Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimler” temalı uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

*  Belediye ve kaymakamlıkların AB standartlarındaki iyi uygulama örneklerinin yer alacağı bir “İyi AB Uygulamaları Sergisi” düzenlenecektir.

*  “İstanbul İli En Başarılı Proje Yarışması” organize edilecektir. Ayrıca 2012 yılında en çok AB projesi kabul edilen ilçenin ödüllendirileceği bir “AB Proje Ödülü” organizasyonu gerçekleştirilecektir. Proje yarışması ödül töreni çerçevesinde İstanbul’da uygulanan AB projelerinin çıktılarının da yer alacağı bir “Proje Sergisi” de yer alacaktır.

*  “İstanbul’da AB Projeleri” ve “Temel AB Terimleri” kitapçığı ile “Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimler” sempozyumu kitabı hazırlanacaktır.


Güncelleme: 24/07/2013 / Hit: 29,100